มิราเคิลแกรนด์ กับ Crisis Marketing

ปรากฏการณ์เมื่อ 16 ส.ค.ที่ผ่านมา กรณีคนแห่สมัครงาน “โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น” ล้นทะลัก! ร่วมครึ่งหมื่นคน กับตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครเพียงแค่ 300 คน ด้วยบรรยากาศที่มีคนมารอบัตรคิวเพื่อสมัครงาน ตั้งแต่เวลา 04.00-05.00 น. ทั้งที่เดินทางมาโดยรถไฟ, รถบขส.และอีกหลายคน มานอนอยู่ที่โรงแรมมิราเคิล เพื่อจะได้ตื่นเช้ามาขอรับบัตรคิว

พลวัตปี 2020 : สุภชัย ปกป้อง

ปรากฏการณ์เมื่อ 16 ส.ค.ที่ผ่านมา กรณีคนแห่สมัครงาน “โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น” ล้นทะลัก! ร่วมครึ่งหมื่นคน กับตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครเพียงแค่ 300 คน ด้วยบรรยากาศที่มีคนมารอบัตรคิวเพื่อสมัครงาน ตั้งแต่เวลา 04.00-05.00 น. ทั้งที่เดินทางมาโดยรถไฟ, รถบขส.และอีกหลายคน มานอนอยู่ที่โรงแรมมิราเคิล เพื่อจะได้ตื่นเช้ามาขอรับบัตรคิว

ทำให้โรงแรมมิราเคิล จึงต้องเปิดให้รับบัตรคิวกันตั้งแต่เวลา 06.00 น.และร่นเวลาสัมภาษณ์กันตั้งแต่ 07.00 น.เป็นต้นไป..!!

จากข้อมูลพื้นฐาน โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ฯ มีความโดดเด่นในฐานะโรงแรมสัมมนา ด้วยห้องจัดเลี้ยงบอลรูมรองรับแขกได้ถึง 2,500 คน ปรับเปลี่ยนการใช้งานได้หลากหลาย พร้อมรองรับทั้งงานประชุมสัมมนา งานเลี้ยง งานปาร์ตี้ งานหมั้น งานแต่งงาน ตลอดจนงานอีเวนต์ต่าง ๆ มีห้องประชุมอีก 17 ห้อง

ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าว..จึงมองได้หลากหลายแง่มุมมิติทั้งสังคม-เศรษฐกิจและการตลาด เริ่มตั้งแต่ในเชิงสังคม สะท้อนเห็นได้ชัดถึงภาวะความต้องการงานที่ล้นหลาม เพื่อต้องการหาเงินเลี้ยงปากท้องตัวเองและครอบครัว

ในเชิงเศรษฐกิจ..ชัดเจนว่าการถดถอยทางเศรษฐกิจช่วงนี้ นำไปสู่การปิดกิจการ การเลิกจ้าง จนเกิดการตกงานและนำไปสู่ภาวะ “คนต้องการงาน” มากกว่า “งานต้องการคน” จึงเป็นข้อเท็จจริง ที่สะท้อนไปถึงรัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้หยิบฉวยปรากฏการณ์นี้ไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบายหรือแนวทางแก้ไขปัญหากันต่อไป

สำหรับในเชิง “การตลาด” ต้องถือว่าโรงแรมมิราเคิลประสบความสำเร็จอย่างสูง จากเดิมหลายคนแทบไม่มีใครรู้จักชื่อโรงแรมแห่งนี้เลย แต่เหตุการณ์นี้ ทำให้ชื่อ “โรงแรมมิราเคิล แกรนด์” กลายเป็นที่รู้จักเป็นการทั่วไปทันที ผ่านข่าวสารทั้งโซเชียลมีเดียและสื่อกระแสหลักรูปแบบต่าง ๆ

หากคิดจากค่าจ้างเฉลี่ย 20,000 บาทต่อเดือน การรับพนักงานใหม่ 300 คน เท่ากับว่าโรงแรมมีต้นทุนเฉลี่ยเดือนละ 6 ล้านบาท ถือว่าคุ้มค่าเป็นอย่างยิ่ง หากเทียบตัวเลขงบโฆษณาที่ต้องใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์ชื่อ “โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ฯ” ให้คนรู้จักได้ทั่วประเทศเช่นนี้

เพราะเหตุการณ์ครั้งนี้ ทำให้เกิด Viral Marketing หรือ การตลาดแบบปากต่อปากนั่นเอง

จะด้วยบังเอิญหรือตั้งใจ..หรือไม่ก็ตาม ปรากฏการณ์เช่นนี้ถือเป็นการหยิบฉวยเอา “วิกฤติมาเป็นโอกาส” ได้อย่างแยบยลเลยทีเดียว หรืออาจเรียกว่า การตลาดในวิกฤติ (Crisis Marketing) นั่นเอง