SPA แจงปม Let’s Relax สาขาสมุย ล่าสุดบรรลุข้อตกลงผู้ให้เช่าเรียบร้อยแล้ว

SPA แจงปม Let's Relax สาขาสมุย ล่าสุดบรรลุข้อตกลงผู้ให้เช่าเรียบร้อยแล้ว

นายวิบูลย์ อุตสาหจิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ SPA  แจ้งว่า ตามที่ปรากฏเป็นข่าวบนสื่อออนไลน์ โดยมีเนื้อหาว่าบริษัทค้างชำระค่าเช่าแก่เจ้าของที่ดินที่สมุย ซึ่งบริษัทได้เปิดเป็นสถานประกอบการ Let’s Relax สาขาสมุย โดยมีเนื้อหาพาดพิงบริษัทในทางที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่บริษัทนั้น

ล่าสุดบริษัทชี้แจงว่า กรณีข่าวได้ลงว่าบริษัทยังไม่สามารถเจรจาสรุปข้อตกลงกันได้นั้น “ไม่เป็นความจริง” เนื่องจากบริษัทได้มีการดำเนินการทำข้อตกลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับ บริษัท ภูมิลาภา เรสซิเดนท์ จำกัด โดยมีนายชุมโชค กานตพิชาน และนางธนิยา กานตพิชาน เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ ในฐานะผู้ให้เช่าเมื่อวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคมที่ผ่านมา และรายการนี้ได้มีการตั้งประมาณการความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการปิดดำเนินการสาขานี้ในงบการเงินไตรมาส 2 ที่ผ่านมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

คำค้น