สรุปปริมาณการซื้อขาย DW13 (S5013P2012A 1015 ล้านหุ้น)

สรุปปริมาณการซื้อขายสูงสุดของ DW13 ที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) ประจำวันที่ 26 สิงหาคม 2563 ดังนี้

อันดับ DW หลักทรัพย์อ้างอิง ปริมาณการซื้อขาย DW13 (หุ้น)
1 S5013P2012A S50U20 1,015,337,700
2 S5013P2009G S50U20 691,399,400
3 S5013C2012A S50U20 616,322,400
4 S5013P2009E S50U20 600,103,200
5 S5013C2009F S50U20 542,206,600

ที่มา: www.thaiwarrant.com และ Line : @DW13

คำค้น