“โกมล จึงรุ่งเรืองกิจ” เก็บหุ้น BWG เข้าพอร์ต ดันสัดส่วนทะลุ 5% ขึ้นแท่นผถห.ใหญ่อันดับ 1

"โกมล จึงรุ่งเรืองกิจ" เก็บหุ้น BWG เข้าพอร์ต ดันสัดส่วนทะลุ 5% ขึ้นแท่นผถห.ใหญ่อันดับ 1

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แจ้งว่าเมื่อวันที่ 24 ส.ค.ที่ผ่านมา นายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ ได้มาซึ่งหลักทรัพย์บมจ.เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน (BWG) จำนวน  0.148% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลมีจำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 5.0693% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

สำหรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นอันดับที่ 1-5 มีดังนี้

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นาย สุวัฒน์ เหลืองวิริยะ 183,150,000 4.78
2. นาย โกมล จึงรุ่งเรืองกิจ 172,287,000 4.50
3. CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH 88,000,000 2.30
4. N.C.B.TRUST LIMITED-POLUNIN EMERGING MARKETS SMALL CAP FUND, LLC 82,837,953 2.16
5. นาย ธิติพงษ์ เจนทวีพรกุล 67,500,000 1.76

(ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 13/07/2563)

คำค้น