สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) AOT มูลค่าสูงสุด 207.78 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) AOT มูลค่าสูงสุด 207.78 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
AOT 1 3,653,300 207,781 56.88
SKR 1 5,000,000 29,250 5.85
VGI 1 3,500,000 26,250 7.5
CRC
2 441,800 13,917 31.5
AOT13C2011A 3 40,000,000 11,000 0.28
SORKON 1 650,000 3,055 4.7