STEC รับงานสร้างทางเลี่ยงเมืองหนองคาย มูลค่า 1.54 พันลบ.

STEC รับงานสร้างทางเลี่ยงเมืองหนองคาย มูลค่า 1.54 พันลบ.

บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ STEC ระบุว่า เมื่อวันที่ 28 ส.ค.ที่ผ่านมา บริษัทได้ลงนามสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างสายทางเลี่ยงเมืองหนองคาย (ด้านตะวันออก) ตอน 1 จ.หนองคาย ของกรมทางหลวง มูลค่าโครงการ 1.54 พันล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยเป็นงานก่อสร้างทางแยกต่างระดับเลี่ยงเมืองหนองคาย สะพานกลับรถ พร้อมทั้งระบบระบายน้ำ และไฟฟ้าแสงสว่าง มีระยะเวลาก่อสร้าง 1,080 วันนับถัดจากลงนามในสัญญา

คำค้น