DCC ทุ่ม 172 ลบ. เก็บหุ้น RCI เพิ่ม 43 ล้านหุ้น ดันสัดส่วนแตะ 92%

DCC ทุ่ม 172 ลบ. เก็บหุ้น RCI เพิ่ม 43 ล้านหุ้น ดันสัดส่วนแตะ 92%

บริษัท ไดนาสตี้เซรามิค จำกัด (มหาชน) หรือ DCC เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ระบุว่า คณะกรรมการบริษัทฯมีมติให้ลงทุนซื้อหุ้นสามัญในบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ RCI เพิ่ม ในวันนี้ (31 ส.ค. 2563) จำนวน 43,110,000 หุ้น ในราคา 4.00 บาทต่อหุ้น จากผู้ถือหุ้นรายย่อยของ RCI รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 172,440,000 บาท คิดเป็น 6.99% โดยการลงทุนซื้อหุ้นสามัญข้างต้น ทำให้บริษัทฯมีสัดส่วนใน RCI เพิ่มขึ้นเป็น 91.87% จากเดิมที่มีอยู่ 84.88%

คำค้น