สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ BJC มูลค่าสูงสุด 950 ลบ.

สรุปซื้อจขายกระดานรายใหญ่วันนี้ BJC มูลค่าสูงสุด 950 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
BJC 1 25,000,000 950,000 38
HMPRO-F <XD> 1 58,000,000 822,440 14.18
BANPU 4 14,102,473 79,679 5.65
SCB 1 941,300 67,080 71.26
STA 2 2,400,000 64,600 26.92
PTTEP 4 560,000 49,802 88.93
JMT-W2
1 3,006,700 44,499 14.8
CPALL 1 509,400 32,216 63.24
PTT 5 793,700 27,780 35
TISCO
1 363,300 23,932 65.88
RATCH <XD> 2 340,000 19,339 56.88
TLGF
1 1,000,000 17,300 17.3
BPP 4 857,939 12,440 14.5
SCB-F 3 140,000 9,925 70.89
IVL 2 406,000 9,379 23.1
CPF 1 300,000 8,700 29
SPALI-F
1 500,000 8,440 16.88
AWC 1 2,000,000 7,980 3.99
PTTGC 1 150,000 6,600 44
SKR 1 1,000,000 6,000 6
KCE
1 200,000 5,800 29
S5013P2012A 1 5,000,000 5,310 1.06
CPALL-F 1 81,800 5,170 63.2
KBANK 1 35,700 2,910 81.5
GPSC 1 45,100 2,819 62.5
W <C> 1 20,000,000 2,800 0.14
BGRIM 1 63,000 2,709 43
SUPER 1 2,000,000 1,600 0.8
OSP 1 24,900 971 39
TOP 1 23,600 891 37.75
DTAC 1 22,300 769 34.5
CRC 1 20,800 582 28
BBL-F
1 71 7 105
KBANK-F 1 13 1 80.75