สรุปปริมาณการซื้อขาย DW13 (S5013P2012A 950 ล้านหุ้น)

สรุปปริมาณการซื้อขายสูงสุดของ DW13 ที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) ประจำวันที่ 11 กันยายน 2563 ดังนี้

อันดับ DW หลักทรัพย์อ้างอิง ปริมาณการซื้อขาย DW13 (หุ้น)
1 S5013P2012A S50U20 950,131,700
2 S5013C2012C S50U20 664,536,800
3 S5013C2012B S50U20 630,278,300
4 S5013C2012A S50U20 571,140,600
5 S5013P2012B S50U20 461,192,100

ที่มา: www.thaiwarrant.com และ Line : @DW13

คำค้น