APPP จับมือ กฟผ. เปิดงาน “ร้อยใจผู้ผลิตไฟฟ้าไทยปี 2563”

APPP จับมือ กฟผ. เปิดงาน “ร้อยใจผู้ผลิตไฟฟ้าไทยปี 2563”

นางปรียนาถ สุนทรวาทะ นายกสมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน และประธานเจ้าหน้าบริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM และนายพัฒนา แสงศรีโรจน์ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นประธานเปิดงานสัมมนา “ร้อยใจผู้ผลิตไฟฟ้าไทย ปี 2563” โดยมีคณะผู้บริหาร และผู้ปฎิบัติงานจาก กฟผ.พร้อมผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ (Independent Power Producer:IPP) ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power Producer:SPP) มาร่วมงานอย่างคับคั่ง ณ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน จ.เพชรบุรี

ทั้งนี้ สมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน (APPP) ได้รับความไว้วางใจและให้เกียรติจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ให้เป็นผู้ดำเนินการจัดงานสัมมนาในครั้งนี้ ซึ่งปีนี้นับเป็นปีที่ 8 แล้ว มีผู้เข้าร่วมสัมมนา 230 คน โดยมีผู้แทนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต และกลุ่มบริษัทมากกว่า 40 บริษัท จากสมาชิกรวมทั้งสิ้น 45 บริษัท

ประกอบไปด้วยผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน IPP, SPP และ SPP Renewable วัตถุประสงค์หลักของการจัดสัมมนาครั้งนี้ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี สร้างความรู้และความเข้าใจอันจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานร่วมกันของผู้ผลิตไฟฟ้า รวมทั้งจะได้รับทราบปัญหาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์สูงสุดสำหรับประเทศ และในช่วงหลายปีที่ผ่านมาสมาคมฯ ได้เข้าแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ในด้านธุรกิจพลังงานของประเทศไทยในหลายๆ เวที เรามุ่งเน้นที่จะให้เกิดการพัฒนาในด้านพลังงานของประเทศอย่างสร้างสรรค์

รวมถึงการให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่สังคม และในปีนี้สมาคมฯ ได้รับเกียรติจาก คุณธวัชชัย ฤกษ์สำราญ รองผู้อำนวยการธุรกิจโมบายและคณะกรรมการยุทธศาสตร์ 5G บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้ร่วมให้ความรู้ในหัวข้อ “5G กับการพัฒนาประเทศไปสู่ Smart Nation”  นอกจากทางสมาคมฯ นี้ยังได้ร่วมกันทำกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

โดยในปีนี้ผู้บริหารและผู้เข้าสัมมนาได้ร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ได้ร่วมกันทำกิจกรรมบริจาคเวชภัณฑ์ทางการแพทย์และสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ และ ร่วมทำความสะอาด ปรับปรุงสภาพแวดล้อม ศูนย์การเรียนรู้ รักท้องถิ่น รักษ์สิ่งแวดล้อม ให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น  การสัมมนาในครั้งนี้ นอกจากเราจะได้ความรู้จากการสัมมนาแล้ว พวกเรายังได้ร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ตอบแทนคืนสู่สังคมอีกด้วย

คำค้น