สรุปปริมาณการซื้อขาย DW13 (S5013P2012A 879 ล้านหุ้น)

สรุปปริมาณการซื้อขายสูงสุดของ DW13 ที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) ประจำวันที่ 14 กันยายน 2563 ดังนี้

อันดับ DW หลักทรัพย์อ้างอิง ปริมาณการซื้อขาย DW13 (หุ้น)
1 S5013P2012A S50U20 878,810,700
2 S5013P2012B S50U20 690,092,000
3 S5013C2012C S50U20 490,906,100
4 S5013C2012A S50U20 464,482,500
5 S5013C2012B S50U20 369,695,200

ที่มา: www.thaiwarrant.com และ Line : @DW13

คำค้น