TMB คว้ารางวัล Best Digital Financial Inclusion Project

TMB คว้ารางวัล Best Digital Financial Inclusion Project จากเวที The Asset Triple A Digital Awards 2020

นายรัชกร ชยาภิรัต หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร นวัตกรรมทางดิจิทัล (ลูกค้าธุรกิจ) ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TMB เป็นผู้แทนรับรางวัล Best Digital Financial Inclusion Project จากเวที The Asset Triple A Digital Awards 2020 โดยเป็นรางวัลที่ TMB ได้รับจากความโดดเด่นด้านดิจิทัลโซลูชันเพื่อลูกค้าธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และ TMB ได้ต่อยอดพัฒนานวัตกรรมระบบดิจิทัลวอลเล็ต ซึ่งเป็นโซลูชันที่มาช่วยแก้ไขปัญหาให้แก่ลูกค้าธุรกิจและเครือข่ายธุรกิจทั้งระบบที่ปัจจุบันกระบวนการซื้อ-ขายและการแลกเปลี่ยนเอกสารยังเป็นกระดาษหรือเงินสด ให้สามารถทำธุรกรรมผ่านระบบดิจิทัลที่มีการเชื่อมต่อข้อมูลการค้าและการเงินเข้าด้วยกันทั้งการรับเงินและจ่ายเงิน ช่วยสร้างประสบการณ์การทำธุรกรรมการเงินที่สะดวก ง่าย และถูกต้องแม่นยำ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับลูกค้าธุรกิจตลอดทั้งห่วงโซ่ซัพพลายเชน ตอบโจทย์ความต้องการองค์กรธุรกิจทุกขนาดตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ช่วยให้ลูกค้าองค์กรดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน สร้างชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ รางวัล The Asset Triple A Digital Awards 2020 เป็นเวทีมอบรางวัลสำคัญของเอเชียที่ยกย่องสถาบันการเงิน และบริษัทผู้พัฒนาเทคโนโลยีในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและตะวันออกกลางที่มีความเป็นเลิศในการพัฒนานวัตกรรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ด้านดิจิทัลให้กับลูกค้า

คำค้น