PRAPAT โรดโชว์จ.พิษณุโลก

PRAPAT โรดโชว์จ.พิษณุโลก ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จ.พิษณุโลก

นายสืบพงศ์ เกตุนุติ รองประธานกรรมการบริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ PRAPAT นำเสนอข้อมูลหลักทรัพย์แก่นักลงทุน สำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 100 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมี นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธาน กรรมการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ร่วมด้วย นายวิศรุต อังศุภากร ผู้อำนวยการสายงานวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ในฐานะแกนนำในการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย ร่วมนำเสนอข้อมูล ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จ.พิษณุโลก

คำค้น