“ดีเฮ้าส์พัฒนา” ประเดิมโรดโชว์จ.ชลบุรี

"ดีเฮ้าส์พัฒนา" ประเดิมโรดโชว์จ.ชลบุรี ณ ห้อง ศรีรัตน โรงแรมรัตนชล จังหวัดชลบุรี

นายพงศ์พจน์ เลิศรุ้งพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมด้วย นายอรรถ เลิศรุ้งพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดีเฮ้าส์พัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ DHOUSE พร้อมด้วยนายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายเสกสรรค์ ธโนปจัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ที่ปรึกษาทางการเงิน และ นายวิชา โตมานะ กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) แกนนำการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ร่วมนำเสนอข้อมูลการเสนอขายหุ้น IPO แก่นักลงทุนเป็นจังหวัดแรก ณ ห้อง ศรีรัตน โรงแรมรัตนชล จังหวัดชลบุรี โดยมีนักลงทุนสนใจเข้ารับฟังข้อมูลเป็นจำนวนมาก