สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 18 ก.ย.63

สรุปข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ต จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประจำวันที่ 18 ก.ย.63

หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
MFEC 250,000 1,200,000 18.26%
SYNEX 69,400 929,360 9.90%
SPRC-R 991,100 6,005,640 8.97%
DTAC-R 600,000 19,537,500 8.70%
QH-R 2,565,900 5,576,344 5.79%
JAS 12,604,900 36,003,010 4.46%
BANPU-R 5,879,600 34,264,725 3.98%
MINT-R 876,300 19,709,560 3.06%
BGRIM 91,400 4,119,850 2.88%
TOP 133,700 5,080,600 2.49%
WHA 1,162,000 3,461,440 2.27%
CBG 115,800 13,260,200 2.20%
THANI 505,000 1,953,700 2.20%
HMPRO 484,500 7,025,250 2.11%
ESSO-R 255,500 1,664,550 2.05%
TQM 40,000 5,160,000 2.00%
CPALL 294,500 18,307,950 1.97%
TRUE 1,139,900 3,666,746 1.89%
MONO 100,000 260,000 1.86%
INTUCH 332,500 17,900,175 1.85%
AOT 417,900 25,069,500 1.59%
PTTEP 177,900 15,636,450 1.53%
RS 34,500 655,500 1.46%
BEM 402,500 3,582,250 1.35%
MINT 375,100 8,466,400 1.31%
KCE 163,000 5,170,250 1.28%
KTC 83,900 2,742,250 1.13%
PTTEP-R 125,000 10,993,750 1.07%
SPRC 107,400 650,090 0.97%
GPSC 40,000 2,570,125 0.95%
SCB 152,300 10,463,625 0.92%
BBL 263,700 26,701,850 0.77%
HANA 38,200 1,632,175 0.76%
TVO 115,000 3,882,500 0.76%
ERW-R 47,500 153,392 0.74%
BJC 33,400 1,232,050 0.71%
CPF-R 200,000 5,975,000 0.71%
KBANK 116,100 9,292,150 0.70%
DELTA 31,100 4,428,950 0.60%
BEC 40,000 200,000 0.55%
EA 30,900 1,282,350 0.55%
ADVANC 31,600 5,647,400 0.52%
CENTEL 25,100 604,120 0.47%
BEC-R 33,400 168,670 0.46%
CHG 57,900 143,592 0.42%
ESSO 49,000 320,200 0.39%
ORI 40,000 270,000 0.38%
IRPC 199,600 427,144 0.37%
BAM 50,000 1,052,000 0.32%
SUPER-R 1,149,000 1,022,610 0.31%
SCB-R 50,000 3,437,500 0.30%
ASIAN 13,000 144,300 0.29%
JAS-R 717,500 2,066,400 0.25%
JMT 37,000 1,184,000 0.25%
PRM 43,300 382,870 0.25%
SCC 7,600 2,576,300 0.24%
SHR 71,600 149,360 0.21%
TASCO 200,000 3,300,000 0.19%
BH-R 2,800 301,000 0.18%
BANPU 256,700 1,530,195 0.17%
CRC 173,700 4,917,350 0.15%
CKP 27,000 156,600 0.11%
COM7 11,000 439,750 0.11%
SUPER 401,100 352,944 0.11%
TTW 3,600 47,160 0.11%
ICHI 9,900 110,760 0.10%
STEC 3,000 35,700 0.10%
OSP 6,000 225,000 0.09%
PLANB 4,500 24,975 0.09%
TISCO 3,200 206,350 0.09%
GFPT-R 3,200 38,400 0.08%
SPALI-R 4,300 68,800 0.08%
PTT 33,500 1,189,250 0.06%
MTC 3,500 180,875 0.05%
AMATA 3,000 40,500 0.03%
DELTA-R 1,500 216,500 0.03%
BTS 5,100 51,510 0.02%
CK 900 15,930 0.02%
GULF 2,400 75,600 0.02%
GUNKUL 8,400 19,180 0.02%
COM7-R 1,100 44,825 0.01%
TCAP 300 9,225 0.01%
GLOBAL 100 1,940 0.00%
MEGA 100 3,775 0.00%
TU 400 5,540 0.00%

*หมายเหตุ
  – ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  – รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย “-R” หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์ที่มา : www.set.or.th

คำค้น