สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ BJC มูลค่าสูงสุด 690.29 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ BJC มูลค่าสูงสุด 690.29 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
BJC 2 18,656,400 690,287 37
GULF 2 9,760,179 300,151 30.75
BBL-F 3 2,323,138 229,406 98.75
PTT 7 3,590,700 117,591 32.75
CPALL-F 1 1,108,500 67,942 61.29
EA 4 1,523,700 61,224 40.18
EGCO 3 161,100 30,649 190.25
AOT 1 500,000 29,313 58.62
WHA-F 1 8,599,100 24,665 2.87
KBANK-F 3 275,588 21,654 78.57
LH 3 2,963,400 20,766 7.01
RATCH 1 370,000 19,773 53.44
SIRI 1 30,000,000 19,500 0.65
TOP 3 534,900 18,593 34.76
VGI 2 1,380,200 9,100 6.59
HMPRO-F 1 510,000 7,381 14.47
KBANK 1 38,800 3,085 79.5
BH
1 30,000 3,060 102
PTTGC
1 75,000 3,000 40
IVL 1 140,000 2,954 21.1
PF 1 2,600,000 1,040 0.4
GC 1 39,600 208 5.24
MAX
1 10,000,000 100 0.01