มั่นคง

วันนี้เป็นวันเปี๋ยจื้อ ดวงวันนี้ดีปานกลางไม่มีอะไรเด่นและร้ายนัก การทำอะไรจงอย่าเสี่ยงและโอ้อวด ส่วนธุรกิจวันนี้ การเล็งการณ์ไกลเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือการเงินควรใช้ประสบการณ์ ข้อมูลของสิ่งแวดล้อมมาประกอบ ขณะที่การดำเนินชีวิตประจำวัน บางคนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับกิจการหรือการค้าครั้งใหญ่ จงหนักแน่นต่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่วยวนหรือมีการชักนำ

โหงวเฮ้งหุ้น

ทำสิ่งใดใฝ่ฝันมั่นคงไว้

ฝ่าฟันไปให้พบประสบผล

ด้วยวาดหวังตั้งใจใช้อดทน

เขาก็คนเราก็คนอย่าจนใจ

วันนี้เป็นวันเปี๋ยจื้อ ดวงวันนี้ดีปานกลางไม่มีอะไรเด่นและร้ายนัก การทำอะไรจงอย่าเสี่ยงและโอ้อวด ส่วนธุรกิจวันนี้ การเล็งการณ์ไกลเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือการเงินควรใช้ประสบการณ์ ข้อมูลของสิ่งแวดล้อมมาประกอบ ขณะที่การดำเนินชีวิตประจำวัน บางคนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับกิจการหรือการค้าครั้งใหญ่ จงหนักแน่นต่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่วยวนหรือมีการชักนำ

สำหรับหุ้นแนะนำให้ซื้อคือ TISCO หรือ HMPRO

หุ้นที่ไม่แนะนำลงทุนช่วงนี้คือ BC และ UEC

คติวันนี้ “ชีวิตเราอาจเปลี่ยนไปตลอดกาลได้เพราะความคิดเพียงแวบเดียว”