สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ BJC มูลค่าสูงสุด 1.38 พันลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ BJC มูลค่าสูงสุด 1.38 พันลบ.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ปิดตลาดหุ้นไทยวันนี้ พบมีการซื้อขายบิ๊กล็อต 20 หลักทรัพย์ 24 รายกาพบ BJC มีมูลค่าสูงสุด 1,380 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 34.50 บาท

โดยรายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้ พบว่ามีการทำรายการซื้อขายหลักทรัพย์บนกระดานใหญ่ (BIG LOT) จำนวน 20 หลักทรัพย์ 24 รายการ ดังนี้

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย ราคาพาร์ หน่วย
AOT 2 101,900 5,706.40 56.00 1.00 บาท
BANPU 1 10,000,000 64,000.00 6.40 1.00 บาท
BDMS 1 491,400 9,582.30 19.50 0.10 บาท
BH 2 77,100 7,478.70 97.00 1.00 บาท
BJC 2 40,000,000 1,380,000.00 34.50 1.00 บาท
BSET100 1 3,672,000 28,663.63 7.81 10.00 บาท
CK 1 250,000 4,150.00 16.60 1.00 บาท
DIF 1 345,900 4,999.29 14.45 10.00 บาท
GULF 2 400,000 13,600.00 34.00 1.00 บาท
IVL 3 429,000 8,787.40 20.48 1.00 บาท
KBANK 1 890,300 68,998.25 77.50 10.00 บาท
MTC 1 30,000 1,500.00 50.00 1.00 บาท
OSP 1 106,400 3,993.19 37.53 1.00 บาท
PTT 1 140,400 4,527.90 32.25 1.00 บาท
PTTEP 2 101,200 7,650.00 75.59 1.00 บาท
PTTGC 1 90,000 3,510.00 39.00 10.00 บาท
S11 1 135,200 838.24 6.20 1.00 บาท
SCB 1 26,300 1,676.62 63.75 10.00 บาท
SINGER 1 40,000 556.00 13.90 1.00 บาท
STA 1 400,000 11,250.00 28.12 1.00 บาท
STEC 1 100,000 1,110.00 11.10 1.00 บาท
SUPER 1 1,500,000 1,260.00 0.84 0.10 บาท
TFMAMA 1 75,000 10,387.50 138.50 1.00 บาท
TLGF 1 700,000 11,620.00 16.60 10.19 บาท
TU 2 1,300,000 18,310.00 14.08 0.25 บาท