EGCO จ่ายไฟโรงไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงกังดง 19.8MW รับรู้รายได้ไตรมาส 4

EGCO จ่ายไฟโรงไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงกังดง 19.8MW รับรู้รายได้ไตรมาส 4

นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ EGCO เปิดเผยว่า โรงไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงกังดง ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 19.8 เมกะวัตต์ ดำเนินการโดยบริษัท พาจู เอ็นเนอร์ยี่ เซอร์วิส จำกัด (พาจู อีเอส) ซึ่งเป็นบริษัทที่เอ็กโกถือหุ้น 49% และบริษัท เอสเค อีแอนด์เอส จำกัด ถือหุ้น 51% ได้เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์และจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบแล้ว เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 โดยจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ Korea Electric Power Corporation ซึ่งเป็นผู้รับซื้อไฟฟ้ารายเดียวในเกาหลีใต้ ผ่านตลาดกลางซื้อขายไฟฟ้าของเกาหลีใต้ (Korea Power Exchange)

ทั้งนี้โรงไฟฟ้ากังดงตั้งอยู่ที่เขตกังดง กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ เป็นโรงไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงที่ผลิตพลังงานไฟฟ้าผ่านกระบวนการทางเคมีไฟฟ้า โดยการทำปฏิกิริยาเคมีระหว่างไฮโดรเจนที่มาจากก๊าซธรรมชาติ และออกซิเจน แล้วเกิดเป็นพลังงานไฟฟ้าและความร้อน ซึ่งไม่มีการเผาไหม้ นับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของการผลิตไฟฟ้าที่เชื่อถือได้

นอกจากนี้ ยังตอบสนองต่อความต้องการด้านการผลิตไฟฟ้าที่สะอาด ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในเกาหลีใต้ และยังเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติตามข้อกำหนดการมีสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (Renewable Portfolio Standard – RPS) ของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม พาจู ซึ่งดำเนินการโดยพาจู อีเอส ด้วย

การเดินเครื่องฯ ของโรงไฟฟ้ากังดงจะช่วยเพิ่มรายได้อย่างต่อเนื่องให้แก่เอ็กโก โดยจะเริ่มรับรู้รายได้ในไตรมาส 4 ของปี 2563 เป็นต้นไป นอกจากนี้ โรงไฟฟ้ายังจะมีรายได้จากการจำหน่ายพลังงานความร้อน และจะได้รับค่าเครดิตการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่ผลิตได้ด้วย (Renewable Energy Certificate – REC)” นายเทพรัตน์ กล่าว

คำค้น