สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 5 ต.ค.63

สรุปข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ต จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประจำวันที่ 5 ต.ค.63

หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
E1VFVN3001 15,088 300,251 23.66%
AOT 3,529,400 198,976,650 18.02%
TMB 25,186,300 21,663,618 14.53%
TRUE 8,098,100 23,855,250 14.19%
CK 152,600 2,540,710 12.81%
DTAC-R 492,000 15,525,000 10.37%
PTTGC 924,400 36,323,575 9.72%
PTT 3,277,100 105,876,275 9.69%
TISCO-R 397,500 24,946,300 9.25%
CPF 2,289,700 63,873,850 9.22%
MINT 3,183,000 62,853,320 9.18%
MINT-R 2,997,700 59,165,090 8.65%
SIRI 4,500,000 2,610,000 8.21%
BBL 379,400 35,941,375 8.09%
KBANK 749,600 57,095,275 7.67%
KTB 888,300 7,790,350 6.93%
CBG 452,700 55,207,250 6.39%
GPSC 250,300 14,337,725 6.33%
BGRIM 248,100 10,580,900 6.32%
ESSO 482,700 2,989,140 6.23%
MTC 138,700 6,970,550 6.02%
BJC-R 285,100 9,975,325 5.59%
HMPRO 433,100 6,242,920 5.52%
M 30,000 1,372,500 5.30%
CPF-R 1,300,000 36,437,500 5.23%
PTTEP 551,700 42,399,325 5.12%
CK-R 59,600 989,360 5.00%
GULF 619,400 18,903,650 4.95%
WHA 1,326,300 3,732,546 4.92%
KBANK-R 480,000 36,402,500 4.91%
TU 1,559,400 22,105,330 4.90%
CPN 177,700 7,672,750 4.81%
BCH 476,400 6,654,630 4.77%
TOP 407,000 13,331,100 4.60%
IRPC 4,385,200 8,982,180 4.53%
AMATA-R 236,400 2,914,770 4.46%
BTS 1,169,500 11,430,565 4.44%
TCAP 124,800 3,593,800 4.35%
SPRC 430,400 2,491,375 4.24%
BANPU 3,573,800 22,860,795 4.21%
PTTEP-R 446,200 34,435,675 4.14%
DELTA 207,400 36,265,400 4.05%
KTC 111,400 4,026,400 3.95%
BDMS 869,400 17,018,460 3.93%
SPRC-R 390,300 2,225,680 3.84%
BEAUTY 10,278,400 15,487,032 3.83%
GLOBAL 388,000 7,537,880 3.82%
SCB 242,300 15,625,575 3.73%
TQM 17,300 2,308,750 3.67%
HANA-R 256,200 11,678,850 3.66%
MFEC 28,100 133,560 3.52%
SAWAD 143,300 6,969,525 3.50%
AWC 872,100 2,921,806 3.49%
RATCH 119,500 6,081,900 3.45%
INTUCH 489,500 24,251,525 3.31%
EGCO 30,600 5,837,400 3.26%
QH 1,111,400 2,422,852 3.26%
ERW 545,700 1,690,896 3.22%
PLANB 624,700 3,816,900 3.16%
IVL 1,209,700 25,516,770 3.14%
SPALI 55,000 854,500 3.10%
TOP-R 266,900 8,810,600 3.01%
KCE 246,200 8,170,150 2.96%
THANI 520,100 1,994,382 2.91%
AU 20,000 183,500 2.82%
SCC 37,400 12,592,900 2.82%
CKP 1,204,400 6,311,040 2.69%
AAV 423,100 749,853 2.67%
LH 385,100 2,605,625 2.58%
PTTGC-R 245,000 9,594,125 2.58%
ADVANC 145,400 25,077,300 2.57%
LPN 97,000 401,580 2.47%
STA 590,000 16,532,500 2.36%
RS 232,600 4,397,270 2.34%
PRM 346,200 3,131,845 2.24%
ORI 100,000 620,000 2.21%
TISCO 90,200 5,670,675 2.10%
TTW-R 53,900 668,360 2.10%
JMART 178,200 2,750,140 1.92%
BANPU-R 1,619,900 10,355,535 1.91%
BH 20,000 1,949,475 1.87%
CENTEL 41,400 894,130 1.76%
DELTA-R 90,400 15,773,900 1.76%
PTG 122,000 2,364,700 1.72%
PTL 46,600 1,110,560 1.68%
IRPC-R 1,404,800 2,853,230 1.45%
SUPER-R 1,912,000 1,606,080 1.42%
ESSO-R 109,500 675,460 1.41%
RATCH-R 47,100 2,404,125 1.36%
BJC 68,100 2,378,050 1.34%
JAS 700,000 1,890,000 1.34%
PR9 10,000 70,000 1.33%
CPALL 92,800 5,652,325 1.32%
PRM-R 201,400 1,822,670 1.30%
CRC 91,000 2,308,000 1.26%
HANA 86,500 3,927,025 1.23%
BEM 222,600 1,903,355 1.22%
COM7 19,000 802,750 1.17%
TASCO 1,198,500 19,342,360 1.17%
SUPER 1,542,400 1,284,724 1.15%
STEC 41,600 464,730 0.97%
SCB-R 61,700 3,976,825 0.95%
BCP 10,000 148,000 0.90%
KKP 15,300 561,950 0.90%
DOHOME 94,400 1,458,820 0.88%
EGATIF 12,800 152,320 0.82%
AP 102,100 598,205 0.76%
JASIF 31,700 299,565 0.76%
MAKRO 8,400 361,350 0.66%
TKN 75,500 759,060 0.64%
OSP 29,500 1,036,150 0.62%
DCC 50,000 123,000 0.59%
EA 22,700 886,425 0.58%
VGI 110,600 728,695 0.53%
STA-R 128,300 3,644,050 0.51%
AEONTS 6,300 761,700 0.48%
AMATA 25,000 308,370 0.47%
JAS-R 225,500 621,160 0.43%
CHG 100,700 241,840 0.39%
PSL 146,200 886,790 0.37%
BAM 138,700 2,955,890 0.35%
ICHI 100,900 1,234,390 0.32%
BTS-R 75,000 727,500 0.28%
JMT 11,900 423,325 0.28%
CHG-R 70,100 168,906 0.27%
TVO 11,700 393,875 0.26%
THCOM 26,800 160,215 0.25%
MAJOR 1,600 23,960 0.24%
MEGA 2,100 76,075 0.23%
GPSC-R 7,500 430,000 0.19%
COM7-R 2,600 109,400 0.16%
SVI 34,900 143,250 0.16%
ILM 4,400 54,830 0.15%
SYNEX 10,000 143,960 0.13%
SPALI-R 2,100 32,550 0.12%
ADVANC-R 6,400 1,108,200 0.11%
BEC 35,000 185,250 0.09%
TU-R 27,000 380,700 0.08%
BDMS-R 16,300 319,450 0.07%
SGP 200 1,740 0.07%
TTW 1,900 23,560 0.07%
GUNKUL 16,800 39,004 0.05%
CPN-R 1,600 68,000 0.04%
PTT-R 9,400 303,150 0.03%
CBG-R 600 73,350 0.01%
AP-R 100 595 0.00%
TMB-R 7,100 6,077 0.00%

*หมายเหตุ
  – ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  – รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย “-R” หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

ที่มา : www.set.or.th

คำค้น