ผู้นำ

วันนี้เป็นวันธงไชย เลือกเฟ้นฤกษ์ที่ดีแล้ว เหมาะในการมงคลสมรส เปิดกิจการ เข้าบ้านใหม่ ฯลฯ

โหงวเฮ้งหุ้น

หากมุ่งแต่คิดเองทำเองไซร้

เป็นผู้นำทำไมอาจไม่เป็นผล

เป็นผู้นำมีผู้ตามอีกหลายคน

จะต้องคิดต้องค้นร่วมมือกัน

วันนี้เป็นวันธงไชย เลือกเฟ้นฤกษ์ที่ดีแล้ว เหมาะในการมงคลสมรส เปิดกิจการ เข้าบ้านใหม่ ฯลฯ

สำหรับหุ้นแนะนำให้ซื้อคือ ORI หรือ WHA

หุ้นที่ไม่แนะนำลงทุนช่วงนี้คือ 7UP และ PAP

คติวันนี้ “คำว่าโอกาส มักจะมาจากการทำงานหนักของคุณ ดังนั้นคนส่วนใหญ่จึงไม่รู้จักคำว่าโอกาส”