สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 6 ต.ค.63

สรุปข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ต จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประจำวันที่ 6 ต.ค.63

หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
GLOBAL 1,669,600 32,095,340 28.41%
MAJOR 200,000 3,000,000 14.64%
TMB 16,999,500 14,469,570 13.91%
BBL 1,048,600 99,421,600 12.64%
HMPRO 1,504,600 21,672,690 10.78%
CPF 2,606,100 72,970,800 9.32%
SCB 991,400 64,343,600 8.27%
GULF 1,452,200 44,302,250 8.04%
INTUCH 546,100 27,290,675 8.00%
DTAC-R 498,400 15,981,300 7.87%
PRM 1,220,000 10,757,000 7.53%
RATCH-R 326,500 16,575,875 7.49%
PTTEP 2,430,800 195,875,100 7.34%
AOT 1,582,900 88,377,300 7.31%
BGRIM 828,700 34,594,375 6.87%
BDMS 1,941,200 37,651,420 6.81%
CPALL 833,100 50,450,525 6.59%
TTA 200,000 628,000 6.12%
SHR 100,000 195,000 6.04%
TRUE 3,000,900 8,930,798 6.02%
CENTEL 330,800 6,902,670 6.01%
CPN 425,600 18,715,750 5.98%
TISCO 354,400 22,680,200 5.90%
BCH 391,600 5,500,600 5.87%
ADVANC 284,100 48,881,350 5.82%
BJC 216,600 7,616,050 5.63%
BH 59,800 5,804,775 5.56%
BTS 1,835,000 17,767,185 5.48%
IVL 6,685,300 152,574,730 5.02%
BEM 1,438,400 12,298,320 4.69%
KBANK 1,108,400 83,172,325 4.67%
MINT 1,562,400 30,726,490 4.64%
CK-R 327,600 5,557,660 4.62%
KTB 1,068,200 9,373,670 4.57%
CRC 385,500 10,055,875 4.48%
CKP 3,541,000 17,583,629 4.47%
LH 982,400 6,684,485 4.39%
GPSC 450,100 25,543,550 4.38%
BPP 108,000 1,436,400 4.33%
IRPC 7,602,500 15,991,960 4.28%
TTW 149,200 1,835,340 4.16%
PTL 88,200 2,129,440 3.92%
PTT 2,590,600 85,293,325 3.82%
PTTGC 1,165,900 47,588,250 3.81%
RATCH 165,000 8,401,300 3.78%
THANI 752,400 2,794,624 3.49%
JAS-R 2,056,400 5,782,542 3.31%
SCB-R 396,700 25,791,925 3.31%
AWC 905,800 3,052,046 3.26%
BANPU 3,864,900 24,581,640 3.22%
GFPT 115,500 1,465,300 3.17%
EA 199,700 7,877,375 2.98%
CPN-R 210,900 9,252,400 2.96%
TU 1,722,800 25,137,670 2.91%
KCE 200,000 6,750,000 2.83%
TVO 121,000 4,187,000 2.80%
TOP-R 728,100 25,294,775 2.66%
CBG 131,000 16,201,100 2.65%
SCC 101,400 35,257,300 2.64%
CK 183,700 3,096,480 2.59%
ORI 600,000 3,910,000 2.55%
WHA 3,419,200 10,086,458 2.55%
TOP 682,200 23,703,700 2.49%
TASCO 1,517,400 24,420,140 2.47%
BEAUTY 6,874,300 10,886,651 2.36%
KTC 173,900 6,372,125 2.31%
MTC 100,900 5,098,925 2.29%
KKP 47,600 1,766,325 2.14%
PTTEP-R 706,600 57,296,425 2.13%
MINT-R 707,300 13,934,640 2.10%
TCAP 103,400 2,997,175 2.04%
PSL 515,800 2,984,650 2.01%
KBANK-R 465,000 34,885,200 1.96%
CHG-R 211,300 507,120 1.87%
TOA 72,000 2,596,500 1.85%
SAWAD 152,200 7,497,450 1.84%
BTS-R 600,900 5,776,200 1.79%
COM7 113,400 4,699,100 1.73%
BH-R 18,500 1,795,250 1.72%
JMT 134,700 4,709,250 1.70%
QH 715,000 1,541,816 1.70%
TU-R 997,600 14,482,300 1.69%
EGCO 27,400 5,230,500 1.68%
ESSO 493,500 3,148,865 1.62%
ADVANC-R 77,900 13,446,800 1.60%
CPF-R 434,200 12,152,850 1.55%
JMART 152,000 2,322,240 1.48%
DELTA 52,200 9,046,050 1.38%
AMATA-R 68,100 851,250 1.33%
JAS 800,000 2,240,000 1.29%
BAM 259,300 5,553,680 1.25%
DOHOME 155,200 2,411,860 1.25%
EA-R 83,300 3,304,625 1.24%
TKN 115,700 1,163,620 1.24%
STA 300,000 8,600,000 1.22%
TQM 22,300 2,999,600 1.22%
DTAC 73,500 2,362,500 1.16%
BANPU-R 1,321,700 8,481,655 1.10%
PLANB 151,200 944,005 1.10%
SUPER 2,545,900 2,149,748 1.07%
BDMS-R 295,500 5,735,470 1.04%
DELTA-R 38,100 6,590,050 1.01%
VGI 378,000 2,541,250 1.01%
ESSO-R 296,700 1,911,035 0.97%
HANA 50,200 2,261,850 0.96%
SPRC 378,800 2,243,750 0.96%
PTG 81,000 1,579,600 0.86%
LPN 57,000 242,320 0.82%
MAKRO 9,500 411,025 0.82%
BJC-R 29,600 1,036,000 0.77%
AAV 169,000 297,179 0.76%
CBG-R 36,000 4,450,450 0.73%
SPALI-R 56,600 926,290 0.67%
BCP-R 30,500 465,870 0.61%
SVI 903,800 4,209,226 0.61%
SPRC-R 229,600 1,367,830 0.58%
GULF-R 102,800 3,135,400 0.57%
STEC 57,800 670,040 0.55%
TTW-R 19,400 240,020 0.54%
TVO-R 22,500 779,000 0.52%
AEONTS 6,300 759,050 0.50%
AP 171,300 1,048,730 0.48%
AU 5,000 46,250 0.47%
CHG 48,600 116,732 0.43%
TMB-R 503,000 431,299 0.41%
BEM-R 123,900 1,054,800 0.40%
ICHI 57,800 678,650 0.39%
HMPRO-R 52,400 754,560 0.38%
PLANB-R 49,400 308,420 0.36%
KTB-R 81,200 710,500 0.35%
COM7-R 20,600 853,825 0.31%
INTUCH-R 21,000 1,046,850 0.31%
TCAP-R 15,200 437,100 0.30%
ILM 4,700 58,350 0.29%
IVL-R 386,800 8,779,320 0.29%
MTC-R 11,900 597,975 0.27%
OSP 32,200 1,144,625 0.27%
SCC-R 10,000 3,453,200 0.26%
SPALI 22,000 354,800 0.26%
CPALL-R 31,800 1,931,850 0.25%
PTTGC-R 77,200 3,195,100 0.25%
AOT-R 50,600 2,858,900 0.23%
EGCO-R 3,600 689,300 0.22%
RS 20,000 374,000 0.22%
LH-R 47,700 324,360 0.21%
THCOM 29,500 177,000 0.20%
BCPG-R 18,500 236,250 0.19%
BGRIM-R 23,400 984,450 0.19%
SYNEX 17,500 252,530 0.19%
SINGER 25,000 360,000 0.18%
AMATA 8,300 104,580 0.16%
BBL-R 13,000 1,232,775 0.16%
PTT-R 101,400 3,320,850 0.15%
KAMART 86,500 313,270 0.14%
SUPER-R 330,500 277,620 0.14%
SAWAD-R 10,600 521,325 0.13%
GLOBAL-R 7,000 135,100 0.12%
BCP 5,000 76,000 0.10%
OSP-R 11,900 424,775 0.10%
CENTEL-R 5,000 105,500 0.09%
WHA-R 119,000 342,720 0.09%
CGD 48,000 32,640 0.08%
HANA-R 4,300 193,500 0.08%
STA-R 20,400 591,600 0.08%
TISCO-R 3,600 229,500 0.06%
GUNKUL 9,100 21,602 0.05%
AP-R 15,600 96,720 0.04%
GPSC-R 3,900 223,525 0.04%
IRPC-R 72,400 150,592 0.04%
UTP 3,000 44,100 0.04%
BLA 1,100 20,020 0.03%
SGP 700 6,225 0.03%

*หมายเหตุ
  – ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  – รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย “-R” หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

ที่มา : www.set.or.th

คำค้น