SFT เรียกความเชื่อมั่นก่อนขายไอพีโอ 120 ล้านหุ้น

SFT เรียกความเชื่อมั่นก่อนขายไอพีโอ 120 ล้านหุ้น

นายซุง ชง ทอย ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นางรสสุคนธ์ ศานติกุลวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ชริ้งเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ SFT ร่วมต้อนรับนักลงทุนจากโครงการ CSI เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตของโรงงานที่จังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมรับฟังข้อมูลทิศทางและโอกาสเติบโตของบริษัทฯ ในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้นำการให้บริการ Labeling Solutions แบบครบวงจร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน เนื่องในโอกาสที่ SFT นำเสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 120 ล้านหุ้น เพื่อนำเงินที่ได้ไปลงทุนขยายธุรกิจต่อไป

คำค้น