สรุปปริมาณการซื้อขาย DW13 (S5013P2012C 981 ล้านหุ้น)

สรุปปริมาณการซื้อขายสูงสุดของ DW13 ที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) ประจำวันที่ 08 ตุลาคม 2563 ดังนี้

อันดับ DW หลักทรัพย์อ้างอิง ปริมาณการซื้อขาย DW13 (หุ้น)
1 S5013P2012C S50Z20 980,579,700
2 S5013P2012D S50Z20 602,120,200
3 S5013C2012F S50Z20 509,130,800
4 S5013C2012E S50Z20 414,975,100
5 S5013P2012E S50Z20 317,043,700

ที่มา: www.thaiwarrant.com และ Line : @DW13

คำค้น