KTIS เปิดตัว “หลอดชานอ้อย” รายแรกไทย ตั้งเป้าขายปีนี้ 30 ล้านชิ้น

KTIS เปิดตัว “หลอดชานอ้อย” รายแรกไทย ตั้งเป้าขายปีนี้ 30 ล้านชิ้น

นายณัฎฐปัญญ์ ศิริวิริยะกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือกลุ่ม KTIS เปิดเผยว่า กลุ่ม KTIS ได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ หลอดชานอ้อย ซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อันสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของกลุ่มบริษัทฯ ที่ว่า “KTIS รักษ์โลก…โลกน่ายล ชุมชนน่าอยู่”

สำหรับหลอดชานอ้อยนี้ อยู่ภายใต้การดำเนินงานของบริษัทย่อยคือ บริษัท เอ็นไวรอนเม็นท์พัลพ์ แอนด์ สตรอว์ จำกัด (EPAS) มีกำลังการผลิตในช่วงเริ่มต้น 500,000 หลอดต่อวัน และสามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้อีกหากมีปริมาณความต้องการสูง

โดยตั้งเป้ายอดขายในปีนี้ไว้ที่ 30 ล้านหลอด ทั้งนี้ การที่กลุ่ม KTIS เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลแบบครบวงจร ตั้งแต่ส่งเสริมการปลูกอ้อย หีบอ้อย ผลิตเยื่อชานอ้อย และนำเยื่อชานอ้อยมาผลิตเป็นหลอดชานอ้อย จึงมั่นใจได้ว่า EPAS จะไม่ขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิตหลอดชานอ้อยอย่างแน่นอน ซึ่งเป็นจุดแข็งในการนำเสนอผลิตภัณฑ์หลอดชานอ้อยให้กับผู้ประกอบการที่ต้องการใช้หลอดชานอ้อยจำนวนมาก

“หลอดชานอ้อยจะต่างจากหลอดกระดาษทั่วไป ตรงที่ไม่เปื่อยยุ่ยง่ายแม้จะแช่ในน้ำเป็นชั่วโมง ไม่มีสารเคมีปนเปื้อน จึงปลอดภัย 100% สำหรับการบริโภค และการใช้ชานอ้อยจากกระบวนการหีบอ้อยของกลุ่ม KTIS ทำให้ช่วยลดการตัดไม้มาทำเยื่อกระดาษหรือหลอดกระดาษอีกด้วย หลอดชานอ้อยจึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อผู้บริโภคและต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง” นายณัฎฐปัญญ์ กล่าว

นายณัฎฐปัญญ์ กล่าวอีกว่า ในปัจจุบันกระแสรักสิ่งแวดล้อม หรือรักษ์โลกแผ่กว้างออกไปเรื่อยๆ ดังจะเห็นได้จากการรณรงค์ลดใช้พลาสติกในรูปแบบต่างๆ ดังนั้น สิ่งที่จะเข้ามาแทนพลาสติกและโฟมที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติอย่างชานอ้อยจึงมีแนวโน้มการเติบโตสูง จึงเชื่อว่าโครงการผลิตและจำหน่ายหลอดชานอ้อยนี้ จะประสบผลสำเร็จด้วยดี

คำค้น