RBF ตั้งบ.ย่อยใหม่ รุกขายสินค้าพืชสมุนไพรนวัตกรรม

RBF ตั้งบ.ย่อยใหม่ รุกขายสินค้าพืชสมุนไพรนวัตกรรม

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ RBF แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวานนี้ (21 ต.ค.) อนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ รองรับการขยายธุรกิจ ชื่อบริษัท อาร์บีเจ จำกัด เป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ร่วมพัฒนา  ทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท โดยบริษัทถือหุ้น 51% ร่วมกับบริษัท บีเจ ฟู้ดกรุ๊ป จำกัด ถือหุ้น 24%, นางสาววรรณา สื่อช่วยสกุล ถือหุ้น 13% และนางสาวรุจีลาวัณย์ จันทร ถือหุ้น 12%

โดยการลงทุนครั้งนี้เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจในการจำหน่ายสินค้าพืชสมุนไพรที่ร่วมพัฒนา โดยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูง

คำค้น