สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) STARK มูลค่าสูงสุด 2.57 พันลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) STARK มูลค่าสูงสุด 2.57 พันลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
STARK 28 1,837,457,150 2,572,440 1.4
STARK-F 5 412,542,850 577,560 1.4
KKP 1 500,000 19,625 39.25
STA
1 460,000 14,720 32
AOT13C2012A 2 20,000,000 3,800 0.19