สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ STA บวกสูงสุด 77.05 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ STA บวกสูงสุด 77.05 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
STA 1 2,300,000 77,050 33.5
RATCH 1 408,300 19,088 46.75
IMPACT
1 1,000,000 17,700 17.7
PTTEP 2 100,000 7,800 78
DIF 1 336,700 5,000 14.85
W <C> 1 25,000,000 4,500 0.18
S5013P2012F 1 10,000,000 3,930 0.39
CRC 1 37,200 986 26.5
THANI 1 10,000 36 3.56