VGI จับมือ Pomelo รีไซเคิลไวนิลเหลือใช้ ช่วยลดมลภาวะโลก

VGI จับมือ Pomelo รียูสไวนิลเหลือใช้ ช่วยลดมลภาวะโลก

บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ VGI ผู้นำการตลาด Offline-to-Online (“O2O”) โซลูชั่นส์ บนแพลตฟอร์มธุรกิจสื่อโฆษณา ธุรกิจบริการชำระเงิน และธุรกิจโลจิสติกส์ ร่วมกับ บริษัท โพเมโล แฟชั่น จำกัด หรือ โพเมโล (“Pomelo”) แพลตฟอร์มแฟชั่นแบบ Omnichannel ชั้นนำสัญชาติเอเชีย ที่พร้อมจัดส่งสินค้ากว่า 40 ประเทศทั่วโลก ร่วมสร้างความยั่งยืนให้แก่โลกผ่านโปรเจกต์ “Trash to Treasure”

โดยมีเป้าหมายลดปริมาณขยะอันเนื่องมาจากการประกอบธุรกิจ ภายใต้คอนเซปต์ “Trash to Treasure” ซึ่งบริษัทฯ มองว่าทรัพยากรทุกอย่างควรถูกนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยาวนานที่สุด  ทั้งนี้การแก้ไขปัญหาใดปัญหาหนึ่งให้ตรงจุดได้นั้นเราต้องมองและยอมรับถึงต้นตอของปัญหา โดยพบว่าวัสดุไวนิลบางส่วนที่ใช้ทำป้ายโฆษณานั้นสามารถสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้หากนำไปจัดการแบบไม่ถูกต้อง ซึ่งจุดประกายให้คิดหาโซลูชั่นส์สร้างประโยชน์และมูลค่าเพิ่มสูงสุดให้วัสดุเหลือใช้ในธุรกิจ และเป็นที่มาของการร่วมมือกับ Pomelo ในครั้งนี้

ทั้งนี้ VGI จึงได้จับมือกับ Pomelo เพื่อสร้างสรรค์ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ให้กับขยะไวนิลและบรรจุภัณฑ์แบบใช้ครั้งเดียว โดยการอัพไซเคิลไวนิลจากป้ายโฆษณาที่ใช้แล้วของ VGI ทดแทนบรรจุภัณฑ์พลาสติกใช้ครั้งเดียวของ Pomelo ผ่านการออกแบบภายใต้โจทย์ลดกระบวนการผลิตที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุดมิใช่เพียงการนำวัสดุที่ใช้แล้วไปเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลแบบเดิมๆ เหมือนที่ผ่านมา  ทั้งนี้ในฐานะแพลตฟอร์มแฟชั่นแบบ Omnichannel ชั้นนำ ที่ให้ความสำคัญต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม Pomelo ต้องการเป็นกระบอกเสียงสร้างการรับรู้และตระหนักเกี่ยวกับการลดการใช้พลาสติกเพียงครั้งเดียวในวงกว้าง

โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ที่สนใจเทรนด์รักษ์โลก โดยบรรจุภัณฑ์ที่เราร่วมกันผลิตในครั้งนี้จะถูกใช้ซ้ำเพื่อการส่งสินค้าแก่ ผู้ใช้บริการ Pomelo Tap.Try.Buy. ที่สั่งสินค้าออนไลน์ไปลองหน้าร้าน ในทุกๆ วัน และสามารถใช้ซ้ำในระบบไม่ต่ำกว่า 1,000 ครั้ง ต่อ 1 ชิ้น

สำหรับการผสานความร่วมมือระหว่างกันครั้งนี้ สามารถทำให้ VGI ลดปริมาณขยะไวนิลลงได้มากกว่า 3,500 ตารางเมตร หรือ 3.5 ตัน และ pomelo ลดการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวได้มากกว่า 200,000 ชิ้น ซึ่งโครงการนี้ถือเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ช่วยลดขยะและการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ให้กับโลกใบนี้

 

คำค้น