PT อวดไตรมาส 3 กำไรพุ่งเท่าตัว แตะ 44 ลบ. รับรายได้ขายเพิ่ม-ค่าใช้จ่ายลด

PT อวดไตรมาส 3 กำไรพุ่งเท่าตัว แตะ 44.07 ลบ. จากปีก่อน 20.99 ลบ. รับรายได้ขายเพิ่ม-ค่าใช้จ่ายลด ส่วน 9 เดือนกำไร 107.02 ลบ. เพิ่ม 27% จากปีก่อน 84.42 ลบ.

บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ PT รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 3/63 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.63 ดังนี้

ทั้งนี้ผลการดำเนินงานในไตรมาสดังกล่าวมีกำไรเพิ่มขึ้น เนื่องจากรายได้จากการขาย 390.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 60.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้น 18.4 เนื่องจากตั้งแต่ช่วงไตรมาส 2/63 ลูกค้าส่วนใหญ่เริ่มกลับมาทำงานตามปกติ ทำให้บริษัทสามารถเข้าทำการติดตั้ง และส่งมอบงานที่ล่าช้าจากไตรมาสแรกได้หลายโครงการ

รวมทั้งมีรายได้จากการบริการ 278.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 10.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้น 3.9 จากรายได้งานสัญญาบริการบำรุงรักษาซึ่งเป็นงานบริการต่อเนื่องจากสินค้าที่บริษัทขายให้กับลูกค้า และงานบริการ Manage Services ที่เพิ่มขึ้น และรายได้อื่น 23.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 10.2 ล้านบาท เหตุผลหลักมาจากส่วนลดรับและเงินสนับสนุนการตลาดจากผู้ผลิต

อีกทั้งต้นทุนในการจัดจำหน่าย 20.2 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 5.8 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการบริหาร 104.7 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 12.4 ล้านบาท หรือคิดเป็น 10.6 เนื่องจากค่าใช้จ่ายบุคลากรและค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาลดลง

 

คำค้น