สรุปปริมาณการซื้อขาย DW13 (S5013P2012F 1048 ล้านหุ้น)

สรุปปริมาณการซื้อขายสูงสุดของ DW13 ที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) ประจำวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ดังนี้

อันดับ DW หลักทรัพย์อ้างอิง ปริมาณการซื้อขาย DW13 (หุ้น)
1 S5013P2012F S50Z20 1,047,923,100
2 S5013P2012C S50Z20 883,720,200
3 S5013P2012G S50Z20 881,751,000
4 S5013C2012H S50Z20 846,199,900
5 S5013C2012J S50Z20 837,692,800

ที่มา: www.thaiwarrant.com และ Line : @DW13

คำค้น