สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ STARK มูลค่าสูงสุด 166 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ STARK มูลค่าสูงสุด 166 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
STARK 2 100,000,000 166,000 1.66
CPALL-F 2 1,016,600 59,854 58.88
GRAND 2 107,562,000 53,781 0.5
STA 1 850,000 29,113 34.25
PTTEP 1 200,000 16,700 83.5
CK
1 1,000,000 15,800 15.8
GULF 2 300,000 9,675 32.25
GPSC 2 94,600 6,234 65.9
CPNREIT 1 300,000 5,580 18.6
OSP 1 146,600 5,165 35.23
EGCO 1 20,000 3,600 180
TASCO 1 200,000 3,260 16.3
ESSO 1 500,000 3,150 6.3
TCAP 1 100,000 3,000 30
THANI
2 671,000 2,322 3.46
BBL 1 20,000 2,130 106.5
TOP 1 55,200 2,042 37
SUPER
1 1,000,000 870 0.87
AOT 1 14,100 786 55.75

คำค้น