WGE จ่อยื่นประมูลงาน 4 พันล. หนุน Backlog ทะลัก ดันผลงานปี 64 โตกระโดด

WGE จ่อยื่นประมูลงาน 4 พันล. หนุน Backlog ทะลัก ดันผลงานปี 64 โตกระโดด

นายเกรียงศักดิ์ บัวนุ่ม ประธานกรรมการบริหาร บริษัทเวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ WGE เปิดเผยว่า บริษัทฯอยู่ระหว่างการเตรียมยื่นประมูลงานโครงการใหม่ ทั้งในส่วนงานภาครัฐ และเอกชน ซึ่งมีมูลค่ารวมกว่า 4,000 ล้านบาท โดยมีทั้งงานรับเหมาก่อสร้างอาคาร งานรับเหมาก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม และอื่นๆ  ทั้งนี้ ปัจจุบันมีงานในมือที่รอรับรู้รายได้ (Backlog) ณ ครึ่งแรกของปี 2563 มูลค่ารวมอยู่ที่ 1.5 พันล้านบาท โดยจะทยอยรับรู้รายได้อย่างต่อเนื่อง

รวมทั้ง บริษัทฯมีแผนจะเน้นรับงานรับเหมาก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม ประเภทอาหารมากขึ้น เนื่องจากมีแนวโน้มอุตสาหกรรมอาหารเติบโตได้ดี และมีอัตรากำไรขั้นต้นสูงกว่างานประเภทอื่นๆ ขณะเดียวกันใช้ระยะเวลาก่อสร้างน้อยกว่า  ซึ่งปัจจุบัน บริษัทฯมีงานรับเหมาก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่ระหว่างการยื่นประมูลอีก 2-3 แห่ง มูลค่าโครงการละประมาณ 200 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทฯจึงมั่นใจว่า จะช่วยทำให้ผลงานในปี 2564 เติบโตได้อย่างก้าวกระโดด

“ภายหลังจากที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักแล้วทำให้บริษัทฯ มีฐานทุนเพิ่มขึ้น ส่งผลให้สามารถเข้าประมูลงานในโครงการที่มีขนาดใหญ่มากขึ้น ช่วยผลักดันการเติบโตได้ดี และบริษัทฯจะหันมารับงานภาครัฐมากขึ้น โดยตั้งเป้าหมายเพิ่มสัดส่วนรายได้เป็น 50% จากปีนี้อยู่ที่ 23% ที่เหลือเป็นงานภาคเอกชน”

ประธานกรรมการบริหาร กล่าวอีกว่าสำหรับแผนงานระยะยาวอีก 3 ปีข้างหน้า ตั้งเป้าหมายมีส่วนแบ่งทางการตลาดติดอันดับ 1 ใน10 ของอุตสาหกรรมผู้รับเหมาก่อสร้างอาคาร และสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ

คำค้น