สรุปปริมาณการซื้อขาย DW13 (S5013C2012D 1191 ล้านหุ้น)

สรุปปริมาณการซื้อขายสูงสุดของ DW13 ที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) ประจำวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ดังนี้

อันดับ DW หลักทรัพย์อ้างอิง ปริมาณการซื้อขาย DW13 (หุ้น)
1 S5013C2012D S50Z20 1,190,522,300
2 S5013P2103A S50Z20 1,121,916,900
3 S5013C2012A S50Z20 493,328,800
4 S5013P2012B S50Z20 364,901,200
5 S5013P2012A S50Z20 363,940,300

ที่มา: www.thaiwarrant.com และ Line : @DW13

คำค้น