สรุปปริมาณการซื้อขาย DW13 (S5013P2103A 1840 ล้านหุ้น)

สรุปปริมาณการซื้อขายสูงสุดของ DW13 ที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) ประจำวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ดังนี้

อันดับ DW หลักทรัพย์อ้างอิง ปริมาณการซื้อขาย DW13 (หุ้น)
1 S5013P2103A S50Z20 1,840,192,700
2 S5013P2103B S50Z20 1,027,300,000
3 S5013C2012D S50Z20 984,913,400
4 S5013P2012A S50Z20 564,169,800
5 S5013C2012A S50Z20 523,609,500

ที่มา: www.thaiwarrant.com และ Line : @DW13

คำค้น