สรุปปริมาณการซื้อขาย DW13 (S5013P2103A 2113 ล้านหุ้น)

สรุปปริมาณการซื้อขายสูงสุดของ DW13 ที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) ประจำวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ดังนี้

อันดับ DW หลักทรัพย์อ้างอิง ปริมาณการซื้อขาย DW13 (หุ้น)
1 S5013P2103A S50Z20 2,112,946,700
2 S5013C2012D S50Z20 870,118,400
3 S5013P2103B S50Z20 726,135,100
4 S5013C2103A S50Z20 548,947,600
5 S5013C2103B S50Z20 441,033,600

ที่มา: www.thaiwarrant.com และ Line : @DW13

คำค้น