SKY เปิดกำไรไตรมาส 3 ที่ 23 ลบ. ฟาก 9 เดือนแรกแตะ 68 ลบ.

SKY เปิดกำไรไตรมาส 3 ที่ 23 ลบ. ฟาก 9 เดือนแรกแตะ 68 ลบ.

บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) หรือ SKY รายงานผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 3 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2563 มีกำไรสุทธิ ดังนี้

ทั้งนี้ ปัจจัยที่ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิลดลง เนื่องจากรายได้รวมของกลุ่มบริษัทในไตรมาส 3 ปี 2563 จำนวน 986.9 ล้านบาท ลดลง 961.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 49.3 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (ปี 2562 : 1,948.1 ล้านบาท) เนื่องจากในปี 2562 บริษัทได้มีการส่งมอบงานและได้ทำการรับรู้รายได้จากงานโครงการขนาดใหญ่ที่แล้วเสร็จในไตรมาส 3 แต่ในปี 2563 บริษัททยอยส่งมอบงานและรับรู้รายได้จากงานโครงการขนาดใหญ่ได้เพียงบางส่วน

ด้านรายได้จากการขายจำนวน 52.1 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.3 ของรายได้รวม มีจำนวนเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 33.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 177.9 โดยในปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยเริ่มขยายตลาดไปสู่ภาคเอกชนเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้รายได้จากการขายในไตรมาส 3 ของปี 2563 เป็นการขายสินค้าให้แก่ลูกค้าภาคเอกชนเป็นส่วนใหญ่ เช่น การจำหน่ายอุปกรณ์สำหรับระบบควบคุมการเข้าออก Controlled Access Security System (CASS) ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เครื่องสำรองไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS) และอุปกรณ์โครงข่าย IP Access Network

คำค้น