BM กำไรไตรมาส 3 โต 65% แตะ 32 ลบ. เหตุไม่มีบันทึกด้อยค่าบริษัทร่วม

BM กำไรไตรมาส 3 โต 65% แตะ 32 ลบ. เหตุไม่มีบันทึกด้อยค่าบริษัทร่วม

บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน) หรือ BM รายงานผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 3 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2563 มีกำไรสุทธิ ดังนี้

โดยปัจจัยที่ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น เนื่องจากไม่มีการรับรู้การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากบริษัทร่วม (บริษัท เอ็ม อี ซี ที จำกัด) ส่วนผลการดำเนินงานตามวิธีราคาทุนกำไรลดลงเนื่องจากการแข่งขันทางด้านราคาสำหรับสินค้าส่งออก และต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ ประกอบกับราคาวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้น

คำค้น