CWT ปลื้มกำไรไตรมาส 3 แกร่ง! โชว์ออเดอร์แน่น หนุนผลงานโตต่อเนื่อง

CWT ปลื้มกำไรไตรมาส 3 แกร่ง! โชว์ออเดอร์แน่น หนุนผลงานโตต่อเนื่อง

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CWT รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถึงผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับไตรมาส 3/2563 โดยมีกำไรสุทธิสำหรับงวดจำนวน 12.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 3/2562 ซึ่งมีผลกำไรสุทธิ 0.89 ล้านบาท

ทั้งนี้ CWT แบ่งการดำเนินธุรกิจออกเป็น 3 กลุ่มย่อย คือ กลุ่มผลิตภัณฑ์หนัง กลุ่มพลังงาน และกลุ่มออกแบบและจัดจำหน่ายยานพาหนะ แม้ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาทุกกลุ่มธุรกิจ ได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจจากการระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้โดยรวมบริษัทมีรายได้จากการขายและให้บริการลดลง หากแต่บริษัทใช้วิธีการปรับลดต้นทุนทุกด้าน เพื่อให้สอดรับกับยอดขายที่เบาลง รับมือต่อสถานการณ์ที่อาจจะยืดเยื้อต่อไปอีกนาน นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับผลบวก จากการที่ราคาวัตถุดิบหนังลดลง และกลุ่มพลังงานยังคงมีการปรับปรุงกระบวนการทำงานและบริหารการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า ซึ่งจะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิตและขายไฟฟ้าในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง

นายวีระพล ไชยธีรัตต์ กรรมการผู้จัดการ เผยว่า “เมื่อช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ธุรกิจกลุ่มผลิตภัณฑ์หนังซึ่งเป็นธุรกิจดั้งเดิมของบริษัท ได้รับออเดอร์เข้ามาใหม่ จะกลับมามีบทบาทต่อการสร้างรายได้ให้บริษัทมากขึ้น โดยมีลูกค้ากลุ่มยานยนตร์คือ แบรนด์ ISUZU ซึ่งเปิดตัวรถอเนกประสงค์รุ่นใหม่ “ALL NEW ISUZU MU-X” เมื่อวันที่ 28 ตุลาคมที่ผ่านมา เลือกให้ CWT เป็นผู้ผลิตเบาะหนังในรถรุ่นดังกล่าว เราได้สัญญาตลอดรุ่นและมีการผลิตล็อตแรกไปแล้ว ตามยอดจองรถที่ได้รับการตอบรับดีมาก และมีความพร้อมสำหรับการผลิตออเดอร์ในล็อตถัดไปตามสัญญา ซึ่งบริษัทจะรับรู้รายได้ที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนในไตรมาสที่ 4/2563

และด้านธุรกิจพลังงานที่ลงทุนไว้ ก็ยังคงสร้างรายได้ให้บริษัทอย่างต่อเนื่อง ไร้ความกังวลใดๆ ซึ่งปัจจุบันเรากำลังศึกษาโครงการใหม่ๆ ในหลายพื้นที่ เพื่อหวังเพิ่มจำนวน PPA ในมือ ให้บริษัทมีรายได้เข้ามาหล่อเลี้ยงได้มากขึ้นอย่างมั่นคง”

คำค้น