เปิดโผหุ้นกำไร Q3/63 กระฉูด

“ข่าวหุ้นธุรกิจ” รวบรวมข้อมูลจาก SET พบว่ามีหลายบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาส 3/63 มีผลกำไรเติบโตเกิน 100% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน

เส้นทางนักลงทุน

หนังสือพิมพ์ “ข่าวหุ้นธุรกิจ” รวบรวมข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) พบว่าผลประกอบการของไตรมาส 3 ปี 2563 ที่ประกาศออกมามีหลายบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มีผลกำไรสุทธิกระฉูด โดยเติบโตเกิน 100% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน

สำหรับรายชื่อบริษัทที่มีกำไรสุทธิเติบโตเกิน 100% มีดังนี้ UVAN, CKP, STA, CWT, SORKON, FSS, APURE, UPF, ASIAN, TIPCO, CPI, DELTA, BUI, TC, KYE, CK, MATI, SINGER, JTS, CTW, CMR, PCSGH, GPSC, AS, PMTA, TASCO, UAC, CPT, PM, AP, SVI, PT, JMART, BTS, ZEN, KGI และ SMPC เป็นต้น

ในส่วนของรายละเอียดว่าบริษัทมีกำไรสุทธิเท่าไรดังต่อไปนี้

บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) หรือ UVAN รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 มีกำไรขยับขึ้นมาอยู่ที่ 71.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16,296.55% จากงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไร 0.44 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากปริมาณผลปาล์มในไตรมาสสามที่สูงขึ้น ราคาน้ำมันปาล์มสูงขึ้น และยอดขายเมล็ดพันธุ์และต้นกล้าปาล์มเพิ่มขึ้น

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CKP รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 มีกำไรขยับขึ้นมาอยู่ที่ 831.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,393.20% จากงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไร 33.34 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนใน XPCL และรายได้จากการขายไฟฟ้าของ NN2 ที่เพิ่มขึ้นตามปริมาณฝนที่ตกเพิ่มขึ้นในสปป.ลาว รวมถึงค่าใช้จ่ายทางการเงินที่ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือ STA รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 มีกำไรขยับขึ้นมาอยู่ที่ 2,084.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,442.89% จากงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไร 135.10 ล้านบาท สาเหตุได้แรงหนุนสำคัญจากธุรกิจถุงมือยางที่สามารถสร้างสถิติใหม่ในการทำกำไรได้อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับธุรกิจยางธรรมชาติสามารถประคองตัวได้ดี ท่ามกลางสภาวะตลาดที่ผันผวน พร้อมทั้งมีกำไรจากมูลค่าสินค้าคงเหลือสุทธิ (Net Realizable Value) ที่ยังไม่สามารถบันทึกตามมาตรฐานบัญชีอยู่จำนวน 633.9 ล้านบาท ซึ่งหากบริษัทบันทึกผลกำไรดังกล่าว บริษัทจะมีผลกำไรในไตรมาส 3/2563 อยู่ที่ 2,718.3 ล้านบาท นอกจากนี้ต้นทุนทางการเงินปรับตัวลดลง

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CWT รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 มีกำไรขยับขึ้นมาอยู่ที่ 12.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,248.66% จากงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไร 0.90 ล้านบาท เหตุเพราะต้นทุนขายและบริการลดลง จากการที่ราคาวัตถุดิบหนังลดลง และกลุ่มพลังงานยังคงมีการปรับปรุงกระบวนการทำงานและบริหารการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าซึ่งจะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิตและขายไฟฟ้าในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง

บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SORKON รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 มีกำไรขยับขึ้นมาอยู่ที่ 39.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 829.21% จากงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไร 4.24 ล้านบาท เนื่องจากราคาสุกรขุนมีการปรับตัวสูงขึ้น ต้นทุนในการเลี้ยงสุกรขุนลดลง และมีการบันทึกกำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์ชีวภาพเพิ่มขึ้น

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) หรือ FSS รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 มีกำไรขยับขึ้นมาอยู่ที่ 27.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 706.89% จากงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไร 3.42 ล้านบาท เป็นผลจากรายได้จากค่านายหน้าตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะเพิ่มขึ้น รวมถึงรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ จากค่าธรรมเนียมการขายและการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มขึ้น รายได้การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น และรายได้ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงินเพิ่มขึ้น

บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ APURE รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 มีกำไรขยับขึ้นมาอยู่ที่ 76.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 568.34% จากงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไร 11.47 ล้านบาท สาเหตุที่อัตรากำไรสุทธิของบริษัทเพิ่มขึ้น คือ ทางบริษัทมียอดขายเพิ่มขึ้น มีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อเทียบกับเงินสกุลเหรียญสหรัฐอเมริกา และต้นทุนลดลง

บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำกัด (มหาชน) หรือ UPF รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 มีกำไรขยับขึ้นมาอยู่ที่ 19.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 551.38% จากงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไร 3.00 ล้านบาท เนื่องจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นจากความต้องการยางยืดเพื่อผลิตหน้ากากอนามัย

บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ASIAN รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 มีกำไรสุทธิขยับขึ้นมาอยู่ที่ 202.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 492.54% จากงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไร 34.13 ล้านบาท เป็นผลจากรายได้จากการขายเพิ่มขึ้นด้วยส่วนใหญ่มาจากผลิตภัณฑ์กลุ่มอาหารสัตว์เลี้ยงและอาหารสัตว์น้ำเป็นปัจจัยสำคัญ

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TIPCO รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 มีกำไรขยับขึ้นมาอยู่ที่ 335.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 465.34% จากงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไร 59.36 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจาก ต้นทุนขายลดลง

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) หรือ CPI รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 มีกำไรขยับขึ้นมาอยู่ที่ 87.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 427.59% จากงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไร 16.56 ล้านบาท สาเหตุหลักเนื่องจากราคาขายเพิ่มขึ้นมากกว่าต้นทุนวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น

นอกเหนือจากที่นำเสนอไปข้างต้นนักลงทุนสามารถดูรายละเอียดกำไรไตรมาส 3 ปี 2563 ของบริษัทที่สามารถทำได้เติบโตอย่างกระฉูดจากตารางประกอบ

นี่เป็นการนำเสนอบริษัทที่ทำกำไรในไตรมาส 3/2563 โตกระฉูด!!!