สรุปปริมาณการซื้อขาย DW13 (S5013C2012B 793 ล้านหุ้น)

สรุปปริมาณการซื้อขายสูงสุดของ DW13 ที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) ประจำวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ดังนี้

อันดับ DW หลักทรัพย์อ้างอิง ปริมาณการซื้อขาย DW13 (หุ้น)
1 S5013C2012B S50Z20 793,129,900
2 S5013P2103A S50Z20 746,868,700
3 S5013C2012A S50Z20 710,659,200
4 S5013P2103B S50Z20 682,212,200
5 S5013C2103B S50Z20 654,051,000

ที่มา: www.thaiwarrant.com และ Line : @DW13

คำค้น