PRINC ปัดข่าวรับซื้อหุ้น BH ฟากราคาปิดพุ่งกระฉูด 16%

PRINC ปัดข่าวรับซื้อหุ้น BH ฟากราคาปิดพุ่งกระฉูด 16%

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศรายชื่อหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ระดับ 1 : Cash Balance ได้แก่ บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ PRINC โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ย.2563 ถึงวันที่ 15 ธ.ค. 2563

ทั้งนี้ PRINC ระบุถึงกรณีราคาหุ้นปรับตัวขึ้นอย่างร้อนแรง โดยวันนี้ปิดตลาดที่ 3.32 บาท เพิ่มขึ้น 0.46 บาท หรือ 16.08% ด้วยมูลค่าซื้อขาย 198.8 ล้านบาทว่า บริษัทไม่ได้มีพัฒนาการใดๆ ที่ยังไม่ได้เปิดเผย หรือสารสนเทศที่มีนัยสำคัญที่บริษัทอยู่ระหว่างพิจารณาและอาจเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ในระยะเวลาอันใกล้ เช่น การเพิ่มทุน การร่วมทุน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน หรือข้อพิพาทที่สำคัญ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสภาพการซื้อขายที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงไม่ทราบถึงสาเหตุอื่นใดที่อาจส่งผลกระทบต่อการซื้อขายด้วย

ขณะเดียวกันได้ชี้แจงถึงกรณีตามที่มีข่าวลือเรื่องบริษัทจะเข้าซื้อหุ้นของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BH จากบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS จำนวน 180,175,806 หุ้น คิดเป็น 22.71% ของทุนฯนั้น บริษัทไม่ได้มีการพิจารณาเรื่องการเข้าซื้อหุ้นของ BH จาก BDMS ตามข่าวแต่อย่างใด  มีเพียงความร่วมมือระหว่างบริษัท กับ BH ในการขยายธุรกิจด้านการแพทย์ ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทร่วมกันตามแผนธุรกิจปกติเท่านั้น

คำค้น