KTIS กำไรปี 63 ลด 23% เหลือ 568.71 ลบ. หลังรายได้หด

KTIS กำไรปี 63 ลด 23% เหลือ 568.71 ลบ. หลังรายได้หด

บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ KTIS รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 (รวมบริษัทย่อย) สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.2563 ดังนี้

โดยผลการดำเนินงานประจำปี 2563 มีกำไรลดลง เนื่องจากบริษัทมีรายได้รวมลดลง 2,864.2 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 17 จากปีก 2562  จากรายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้าลดลง 2,774.7 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 17.2 จากปี 2562 เนื่องจากปริมาณอ้อยในฤดูการผลิต 2562/2563 ลดลง ประกอบกับการแพร่ระบาดของโรงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้ทั้งรายได้จากสายธุรกิจน้ำตาล และรายได้จากสายธุรกิจอุตสาหกรรมต่อเนื่องลดลง

คำค้น