SENA ตั้งบ.ย่อย “เสนา เอช 17” ทุนจดทะเบียน 1 ลบ. ลุยบริหารงานนิติบุคคล

SENA ตั้งบ.ย่อย "เสนา เอช 17" ทุนจดทะเบียน 1 ลบ. ลุยบริหารงานนิติบุคคล

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ SENA ระบุว่า จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 1ธันวาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ เพื่อรองรับการพัฒนาโครงการในอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์ในการบริหารงานนิติบุคคล และ/หรือการให้บริการบริหารจัดการโครงการ

โดยจัดตั้งบริษัทชื่อ บริษัท เสนา ดีเวลลอปเม้นท์ เอช 17 จำกัด (เสนา เอช 17) จำนวนหุ้นสามัญที่ลงทุน 9,997 หุ้นมูลค่าเงินลงทุน (หุ้นละ 100 บาท) 999,700 บาท สัดส่วนของการถือหุ้น บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.97ของทุนจดทะเบียน ประเภทธุรกิจ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์บริหารงานนิติบุคคล และ/หรือการให้บริการบริหารจัดการโครงการ วันที่จดทะเบียนกระทรวงพาณิชย์ 8 ธันวาคม 2563

ทั้งนี้บริษัทดังกล่าวมีทุนจดทะเบียน และทุนที่เรียกชำระ1,000,000 บาท จำนวนหุ้นสามัญ 10,000 หุ้นมูลค่าหุ้น 100 บาทต่อหุ้น

 

คำค้น