สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 9 ธ.ค.63

สรุปข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ต จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประจำวันที่ 9 ธ.ค.63

หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
TQM-R 122,100 14,582,650 15.86%
PSH-R 263,400 3,395,570 12.12%
SPALI-R 615,100 11,753,310 12.03%
KKP-R 1,833,100 98,094,875 11.58%
TISCO-R 1,704,200 157,568,425 11.56%
ORI-R 1,246,400 9,896,610 11.38%
GLOBAL 1,707,800 29,623,870 11.30%
MAJOR-R 237,800 4,726,420 10.49%
BGRIM-R 1,545,000 80,803,800 10.32%
SGP-R 206,900 2,182,410 10.28%
ERW 2,898,200 11,162,766 9.59%
TOP-R 2,567,400 141,647,350 9.20%
PTL-R 86,200 1,965,650 8.84%
MEGA-R 134,600 5,028,675 8.64%
CK-R 387,400 7,308,740 8.39%
ITD 3,383,200 4,130,745 8.24%
VNT-R 220,600 6,110,450 8.18%
TCAP-R 1,336,600 48,951,800 8.13%
BTS 5,891,600 62,069,860 8.12%
KBANK 4,393,000 541,191,500 8.06%
TOP 2,149,900 118,301,800 7.71%
AP 1,593,300 12,183,515 7.50%
PTTGC-R 2,220,300 132,581,950 7.40%
TPIPL-R 816,300 1,270,124 7.35%
PTG-R 1,614,000 28,725,290 7.26%
DTAC-R 1,018,000 38,582,900 7.22%
CENTEL 611,700 16,121,525 7.10%
CKP-R 2,082,200 10,180,442 6.84%
LPN 1,673,400 8,505,670 6.59%
IRPC 74,894,800 272,286,184 6.47%
BCPG-R 489,000 7,130,950 6.07%
EGCO-R 157,200 33,790,700 5.84%
RATCH-R 405,800 23,277,025 5.84%
TCAP 955,000 35,242,975 5.81%
GPSC-R 1,203,800 87,681,950 5.70%
BANPU-R 10,280,000 94,588,665 5.60%
BH-R 182,700 23,312,750 5.41%
TPIPP-R 1,907,300 8,583,354 5.31%
BA 280,600 1,772,315 5.24%
TU 2,193,600 32,726,150 5.12%
HANA-R 1,069,700 47,002,725 5.10%
BBL 629,600 83,587,450 4.98%
GULF 1,729,600 62,303,900 4.92%
LH-R 5,815,200 48,377,365 4.90%
STA-R 858,800 22,292,950 4.88%
CPF 3,725,700 106,118,825 4.82%
SCCC 16,600 2,332,300 4.79%
DCC-R 897,100 1,991,562 4.78%
M-R 70,300 3,923,200 4.69%
MINT-R 2,104,600 59,623,700 4.69%
AOT 1,534,000 104,289,900 4.48%
PTT 3,186,300 137,026,625 4.44%
AU 554,300 5,624,060 4.42%
EA-R 1,030,500 49,111,350 4.10%
BPP 431,400 7,487,540 4.09%
BCPG 325,400 4,767,810 4.04%
TRUE-R 6,831,000 23,213,110 3.93%
CPF-R 3,030,400 87,021,800 3.92%
BDMS 1,651,100 36,734,300 3.90%
CBG 155,200 18,407,700 3.86%
SF-R 104,600 533,955 3.85%
KTC 460,900 24,495,175 3.84%
INTUCH-R 449,400 25,596,550 3.79%
COM7 424,700 16,529,075 3.78%
DELTA-R 632,600 236,797,700 3.71%
COM7-R 412,800 16,140,125 3.67%
MTC-R 342,300 19,159,275 3.66%
SUPER 28,202,300 27,530,781 3.57%
HANA 726,000 32,639,950 3.46%
SPRC-R 1,238,400 10,460,970 3.45%
GUNKUL-R 1,475,700 3,760,064 3.43%
TTW-R 243,400 3,005,990 3.42%
CRC 430,200 15,059,875 3.40%
IVL 1,898,800 66,687,225 3.37%
E1VFVN3001 20,533 455,690 3.34%
TMB 36,283,000 45,335,940 3.33%
JAS 2,230,800 7,173,992 3.25%
SAWAD-R 416,300 25,751,550 3.23%
PRM-R 876,900 6,649,530 3.21%
LH 3,750,100 31,182,035 3.16%
BAY 63,200 1,701,400 3.15%
PTTGC 927,100 55,470,850 3.09%
BGRIM 460,700 24,126,350 3.08%
HMPRO 1,057,600 15,488,010 3.05%
PTTEP 476,200 48,993,250 2.96%
AWC 3,820,700 19,363,180 2.91%
SGP 56,200 598,340 2.79%
THANI-R 2,243,400 8,689,616 2.78%
BAM-R 960,400 21,296,920 2.76%
GFPT-R 143,700 1,958,250 2.76%
KCE-R 1,099,900 47,784,975 2.72%
MBK-R 186,500 2,589,140 2.72%
AMATA-R 270,300 4,512,080 2.70%
AP-R 568,200 4,297,105 2.68%
TTW 187,400 2,314,680 2.63%
CENTEL-R 221,800 5,742,825 2.57%
KBANK-R 1,400,000 173,237,600 2.57%
QH 2,664,600 6,385,240 2.57%
TVO-R 188,400 5,914,900 2.56%
DOHOME-R 306,900 4,123,640 2.55%
PTTEP-R 405,200 41,531,400 2.52%
KTB 3,713,200 44,527,240 2.50%
TRUE 4,312,500 14,864,122 2.48%
CPN 406,900 23,121,725 2.47%
TASCO-R 694,900 13,185,490 2.37%
AEONTS-R 24,200 4,110,750 2.33%
TU-R 996,800 14,790,970 2.33%
GUNKUL 999,300 2,562,956 2.32%
BJC-R 476,900 18,036,700 2.29%
DTAC 319,600 12,094,875 2.27%
SCC 115,200 45,803,500 2.27%
MINT 1,004,900 28,550,325 2.24%
JAS-R 1,519,200 4,884,626 2.22%
TISCO 327,700 30,313,900 2.22%
BEM 1,534,700 14,095,840 2.20%
MTC 200,700 11,292,525 2.14%
BCP-R 206,000 4,383,830 2.11%
STA 366,000 9,416,000 2.08%
INTUCH 244,800 13,958,550 2.06%
WHA 2,259,500 7,139,132 1.97%
ORI 214,700 1,705,925 1.96%
SIRI-R 3,467,500 2,999,387 1.96%
AOT-R 663,600 45,072,000 1.94%
CPN-R 306,400 17,335,700 1.86%
BH 62,400 7,979,750 1.85%
PTG 403,400 7,177,870 1.82%
TASCO 533,200 10,056,000 1.82%
EPG-R 160,400 1,053,265 1.79%
RATCH 122,800 7,066,450 1.77%
CPALL-R 602,700 37,454,450 1.75%
SCB 477,800 43,850,950 1.75%
MAJOR 39,000 777,840 1.72%
TKN-R 519,500 6,119,670 1.70%
EGCO 45,100 9,727,900 1.68%
BLAND-R 1,750,200 2,253,291 1.64%
CKP 493,000 2,425,584 1.62%
PLANB-R 493,900 3,423,140 1.60%
BANPU 2,858,800 26,145,560 1.56%
SCB-R 421,900 38,819,800 1.55%
CPALL 530,600 33,043,600 1.54%
STEC 276,400 3,865,850 1.54%
STEC-R 249,500 3,459,100 1.39%
WHAUP-R 179,000 758,906 1.39%
TFG-R 153,900 780,465 1.38%
SPCG-R 89,900 1,887,220 1.37%
OSP-R 469,300 18,651,175 1.32%
BBL-R 163,600 21,613,100 1.29%
KTC-R 152,300 8,063,325 1.27%
SAWAD 155,300 9,669,925 1.20%
JMT 94,100 3,053,975 1.16%
BCP 111,100 2,347,670 1.14%
NOBLE-R 56,300 1,261,340 1.12%
GPSC 228,200 16,585,000 1.08%
SCGP 595,000 25,709,500 1.07%
GLOBAL-R 158,100 2,738,850 1.05%
BJC 215,700 8,097,600 1.04%
AMATA 102,800 1,742,660 1.03%
MBK 70,000 968,490 1.02%
PRM 278,200 2,104,890 1.02%
BLA-R 112,300 2,572,930 1.00%
EA 247,200 11,624,050 0.98%
MEGA 15,200 568,250 0.98%
THG-R 7,400 181,300 0.98%
TQM 7,400 890,700 0.96%
JMT-R 76,800 2,494,000 0.95%
EPG 82,600 544,545 0.92%
ICHI-R 105,000 1,140,760 0.92%
BAM 309,000 6,842,910 0.89%
BLA 100,000 2,240,000 0.89%
WHA-R 1,003,100 3,149,734 0.87%
BCH-R 168,200 2,341,780 0.85%
DELTA 144,000 52,380,400 0.85%
GGC 40,000 396,000 0.85%
ADVANC 178,800 33,719,500 0.84%
SVI 190,000 944,200 0.84%
AAV 1,158,000 2,785,040 0.83%
KKP 129,800 7,028,975 0.82%
DOHOME 97,000 1,319,100 0.81%
STGT 161,200 11,653,975 0.81%
AWC-R 1,011,000 5,124,535 0.77%
SPRC 272,400 2,295,170 0.76%
BEM-R 521,600 4,792,190 0.75%
ESSO-R 750,700 5,845,410 0.74%
CK 29,500 557,010 0.64%
KCE 256,800 11,472,100 0.63%
AEONTS 6,400 1,095,950 0.62%
JMART 67,300 1,148,820 0.62%
QH-R 639,200 1,521,296 0.62%
OSP 205,600 8,147,075 0.58%
BCH 113,300 1,597,080 0.57%
IVL-R 319,900 11,267,475 0.57%
M 8,400 467,675 0.56%
ADVANC-R 117,200 22,115,400 0.55%
TKN 158,000 1,911,800 0.52%
RS 41,200 771,440 0.51%
CRC-R 60,500 2,119,775 0.48%
PLANB 147,600 1,029,925 0.48%
SUPER-R 3,571,600 3,464,453 0.45%
KTB-R 648,300 7,711,650 0.44%
ESSO 425,000 3,328,455 0.42%
THANI 337,600 1,319,862 0.42%
SPALI 21,000 399,390 0.41%
TVO 30,500 963,475 0.41%
BDMS-R 163,900 3,622,190 0.39%
SPCG 20,400 430,080 0.31%
HMPRO-R 88,800 1,296,480 0.26%
TOA 19,000 695,750 0.26%
TPIPP 90,800 408,638 0.25%
TIP 1,000 26,750 0.23%
PSH 4,800 62,410 0.22%
RS-R 17,300 321,880 0.21%
VNT 5,700 159,600 0.21%
CBG-R 7,900 940,100 0.20%
GULF-R 68,000 2,451,475 0.19%
IRPC-R 2,163,800 7,911,456 0.19%
BFIT 4,900 160,200 0.18%
BTS-R 126,600 1,329,300 0.17%
JMART-R 17,900 302,510 0.17%
CHG-R 83,100 209,412 0.15%
PTT-R 99,600 4,257,900 0.14%
GFPT 6,000 82,350 0.12%
UNIQ 3,500 18,505 0.12%
RBF 20,000 187,000 0.10%
AAV-R 91,500 224,052 0.07%
BEAUTY 95,000 163,400 0.07%
WHAUP 6,500 27,890 0.05%
SIRI 4,000 3,485 0.00%

*หมายเหตุ
  – ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  – รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย “-R” หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

ที่มา : www.set.or.th

คำค้น