IHL รับรางวัล ESCO Project Awards 2020

IHL รับรางวัล ESCO Project Awards 2020

นายวศิน ดำรงสกุลวงษ์ กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน) หรือ IHL เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการที่ประสบความสำเร็จจากการใช้ระบบ ESCO (ESCO Project Awards 2020) จากนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ภายในงาน Thailand ESCO Fair 2020 “Move Forwards to Smart Industry by ESCO” ภายใต้โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทดแทนสำหรับผู้ประกอบการด้วยบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) จัดโดย สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสนับสนุนโดยกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องภิรัช ฮอลล์ 2-3 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

คำค้น