SENA ผุด 2 บ.ย่อยใหม่ รองรับขยายธุรกิจอสังหาฯ

SENA ผุด 2 บ.ย่อยใหม่ รองรับขยายธุรกิจอสังหาฯ

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ SENA ระบุว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 17 ธ.ค.2563 ได้มีมติอนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อย 2 บริษัท ประกอบด้วย บริษัท เสนา ดีเวลลอปเม้นท์ เอช 18 จำกัด (เสนาเอช 18) และบริษัท เสนา ดีเวลลอปเม้นท์ เอช 19 จำกัด เพื่อรองรับการพัฒนาโครงการในอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์ในการบริหารงานนิติบุคคล และ/หรือการให้บริการบริหารจัดการโครงการ

คำค้น