บอร์ด PRIME ไฟเขียวทุ่ม 425 ลบ. ลุย 8 โซลาร์ฟาร์มไต้หวัน รวม 8MW จ่อ COD ปี 64

บอร์ด PRIME ไฟเขียวทุ่ม 425 ลบ. ลุย 8 โซลาร์ฟาร์มไต้หวัน รวม 8MW จ่อ COD ปี 64 สร้างรายได้ระยะยาว

บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ PRIME ระบุว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวานนี้  (17 ธ.ค.) อนุมัติให้บริษัท เห่ออู่ จำกัด (HW) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เข้าลงทุนพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งในโรงเรียนและสวนสาธารณะ ประเทศไต้หวัน 8 โครงการ โดยมีประมาณการกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งสุทธิรวม 8 เมกะวัตต์ (MW) มีมูลค่าลงทุนรวมประมาณ 425.06 ล้านบาท หรือ 401 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน โดยคาดว่าจะสามารถก่อสร้างแล้วเสร็จและจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ภายในปี 64

ทั้งนี้ HW จะได้เข้าลงนามในสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้า รวมถึงสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement) กับ Taiwan Power Company ต่อไป ขณะที่แหล่งเงินลงทุนในโครงการดังกล่าว จะมาจากการได้รับสนับสนุนเงินกู้โครงการ (Project Finance) จากธนาคารหรือสถาบันการเงิน 2 แห่ง และเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

โดยการลงทุนในครั้งนี้จะทำให้บริษัทสามารถรับรู้รายได้จากการให้ขายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งจะทำให้มีรายได้ที่สูงขึ้นและมีกระแสเงินสดและสภาพคล่องที่ดีขึ้น ส่งผลดีต่อการลงทุนพัฒนาโครงการอื่นของบริษัทในอนาคต ตลอดจนสร้างความมั่นคงในการดำเนินธุรกิจระยะยาว และเสริมความแข็งแกร่งในด้านการเงินของกิจการ และกระจายความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท

พร้อมกันนี้คณะกรรมการยังอนุมัติตั้งบริษัทย่อยใหม่ ภายใต้ชื่อบริษัท ไพร์ม เอ๊กซ์ จำกัด ดำเนินธุรกิจที่ปรึกษา ติดตั้งระบบเทคโนโลยี และรับเหมาก่อสร้างเกี่ยวกับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน การอนุรักษ์พลังงาน เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมอื่น ๆ มีทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 1 ล้านบาท โดยบริษัท ไพร์ม โรด กรุ๊ป จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยถือหุ้น 70% ,นายเกรียงศักดิ์ อิ่มเต็ม และนายณิชกุล นราบุญวัฒน์ ถือหุ้นรายละ 15%

คำค้น