DOHOME ปิดบริการ 2 สาขา “พระราม 2-เพชรเกษม” ชั่วคราว หวังสกัดโควิด-19

DOHOME ปิดบริการ 2 สาขา “พระราม 2-เพชรเกษม” ชั่วคราว หวังสกัดโควิด-19

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) หรือ DOHOME ระบุว่า เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19) จังหวัดสมุทรสาครพบผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ประกอบกับจังหวัดสมุทรสาครมีจำนวนแรงงานต่างด้าวที่มาประกอบอาชีพเป็นจำนวนมากซึ่งปัจจุบันพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกัน และรักษาผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็ว และจำกัดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามคำสั่งจังหวัดสมุทรสาคร ที่ 3483/2563 มีคำสั่งให้ปิดห้างสรรพสินค้าชั่วคราว

ทั้งนี้บริษัทฯ จึงดำเนินการปิดให้บริการชั่วคราว 2 สาขา ได้แก่ สาขาพระราม 2 และสาขาเพชรเกษม โดยปิดให้บริการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2563 ถึง 3 มกราคม 2564

สำหรับสัดส่วนรายได้ของทั้ง 2 สาขา คิดเป็นสัดส่วนเพียงเล็กน้อยของรายได้รวมทั้งบริษัทฯ อย่างไรก็ตามในช่วงที่ปิดดำเนินการชั่วคราวบางสาขา ลูกค้ายังสามารถใช้บริการสั่งซื้อสินค้าแบบออนไลน์ (E-Commerce) และช่องทางการสั่งซื้อสินค้า โดยตรงทางโทรศัพท์ผ่านทีมงานขายสินค้าและทีมงานผู้แทนขาย โดยสามารถรับคำสั่งซื้อและบริการจัดส่งให้ลูกค้าถึงบ้าน และเนื่องจากบริษัทฯ มีการขายสินค้าผ่านช่องทางการสั่งซื้อสินค้าโดยตรงทางโทรศัพท์ผ่านทีมงานขายสินค้าและทีมงานผู้แทนขายเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างสูงมากอยู่แล้ว ซึ่งในช่วงนี้บริษัทฯ เตรียมพร้อมสำหรับบริการดังกล่าวมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เพียงพอรองรับการอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าทุกท่าน

โดยในช่วงระหว่างปิดดำเนินการ ทางบริษัทฯ จะดำเนินการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ และอบโอโซน (BIG CLEANING) เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการลูกค้าทุกท่านอีกครั้ง

คำค้น