ข่าวปลอม!! “ศบค.-กรมควบคุมโรค” ประกาศพื้นที่จุดเสี่ยง 25 เขต ในกทม. วอนปชช.อย่าแชร์

ข่าวปลอม!! "ศบค.-กรมควบคุมโรค" ประกาศพื้นที่จุดเสี่ยง 25 เขต ในกทม. วอนปชช.อย่าแชร์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีที่มีการแชร์ข้อมูลในสื่อออนไลน์ อ้างที่มาของข่าวว่า มาจากศูนย์ติดตามสถานการณ์ COVID-19 และกรมควบคุมโรค เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 โดยมีข้อความ ประกาศพื้นที่จุดเสี่ยง 25 เขต ในกทม.” นั้น

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) และกรมควบคุมโรค ยืนยันว่า ไม่ได้ให้ข้อมูลเรื่องพื้นที่จุดเสี่ยง 25 เขต ในกทม. แต่อย่างใด

ดังนั้น ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ พร้อมขอให้พิจารณาเลือกรับข้อมูลข่าวสารจากช่องทางของทางราชการ โดยเฉพาะหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงในเรื่องนี้ คือ ศบค.(ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ) ซึ่งมีการแถลงข้อมูลทุกวัน หรือสำนักข่าวหลักที่มีความน่าเชื่อถือ

โดยขอให้ตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องจริง/ข้อมูลจริง ก่อนจะส่งต่อหรือแชร์ต่อให้เพื่อน เพราะหากส่งต่อข้อมูลอันเป็นเท็จดังกล่าวจะยิ่งเป็นการจะสร้างความตื่นตระหนก สับสน กับสังคมในวงกว้างได้

ทั้งนี้ หากมีการตรวจสอบพบว่า ผู้ใดมีเจตนาปล่อยข่าวปลอมหรือนำเข้าข้อมูลที่เป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์หรือแชร์ข้อมูลเท็จดังกล่าวก็จะมีความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฯมาตรา 14 (2) หรือ (5) แล้วแต่กรณี ซึ่งมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ